U C H W A Ł A Nr 26 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: planowanej budowy garaży na Osiedlu „Skarpa”.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Wystąpić do Zarządu i Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” o wprowadzenie zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2010 polegającej na wykreśleniu pozycji „Budowa garaży samochodowych na terenie Osiedla „Skarpa” – działka nr 24/7 przy ul. Filaretów.

§ 2

Wystąpić do Zarządu i Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na rok 2011 zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:22, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa