U C H W A Ł A Nr 25 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.06.2010 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia przez Radę Osiedla wniosków przyjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu 15.06.2010 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić wnioski przyjęte na posiedzeniu Prezydium w dniu 15.06.2010 r. dot.:

  • podziału zadań członków Prezydium Rady Osiedla „Skarpa”,
  • tematów problemowych Osiedla „Skarpa” do realizacji na drugie półrocze 2010 r.,
  • wyznaczenia w budynku przy ul. Przytulnej 4 pomieszczenia biurowego na potrzeby Rady Osiedla „Skarpa”.

Ww. wnioski stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:23, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa