Informacja dotycząca remontu chodników
Osiedle „Skarpa”

Lublin, dnia 15.07.2010 r.

Szanowni Państwo,

Do dnia 31.05.2010 r. kwota funduszu celowego przeznaczonego na wymianę kostki brukowej została rozliczona na podstawie dotychczas wykonanych robót i zapłaconych faktur po wykonanym odbiorze technicznym prac. Wykonano dotychczas 13 259 m2 za kwotę 2 021 830 zł.

Średnia cena 1 m2 wyniosła dotychczas 152 zł.

Rada Osiedla postanawia dokończyć prace do kwoty 3 000 000 zł. Kwota ta jest już ujęta do spłaty w obowiązujących opłatach czynszowych i nie łączy się z ich wzrostem.

Rada Osiedla uważa, że solidarnie całe Osiedle winno mieć wymienione zdegradowane i zniszczone chodniki. Dalsza realizacja remontu chodników nastąpi z funduszu wspólnego.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:03, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa