UCHWAŁY
z posiedzeń Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” 2010 r.
z dnia 18.03.2010 r.

UCHWAŁA NR 07/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 10, 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” zwraca się do Rady Dzielnicy Czuby Północne o pomoc w załatwieniu następujących spraw priorytetowych dla osiedla „Ruta” i jego mieszkańców:

– przyjęcie przez Urząd Miasta Lublin od Spółdzielni ulic Dziewanny, Różanej, Stokrotki;

– uporządkowanie terenów miejskich przyległych do terenów osiedla „Ruta” po okresie zimowym oraz utrzymywanie na nich czystości i porządku również w lecie i na jesieni (działki gruntu nr 26/1; 26/2; 28/1; 28/12; 28,14; 40/3; 63)

– ograniczeniu prędkości pojazdów na ul. Jutrzenki poprzez zamontowanie progów zwalniających, poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki na wysokości przychodni oraz wyprofilowanie (złagodzenie) zakrętu ul. Jutrzenki w pobliżu tego przejścia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 09/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust.13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w części wspólnej budynku przy ul. Dziewanny 14 przy spełnieniu przez mieszkańców warunków określonych w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków/nieruchomości/ obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” oraz w przypadku, gdy te pomieszczenia nie są niezbędne do obsługi technicznej budynku w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych i instalacji budynkowych.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się administracji osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 10/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” wyraża zgodę na wykonanie i powieszenie na drzewach w osiedlu „Ruta” budek lęgowych dla ptaków w ilości co najmniej 15 szt.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się administracji osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

 


UCHWAŁA NR 11/2010
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.03.2010 r.

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia skierować do swojej Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi sprawę przeciwdziałania zanieczyszczaniu terenu osiedla przez psy – celem opracowania możliwych sposobów likwidacji, względnie ograniczenia tego problemu i przedłożenie wniosków do rozpatrzenia przez Radę Osiedla „Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Ruta”
/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Osiedla „Ruta”
/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 16:05, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Ruta