Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie  ogłasza przetarg na wydruk książeczek opłat.

Oferty należy przesyłać pocztą  na adres   20-538 Lublin ul. Watykańska 6  lub  adres  e- mail [email protected]  w terminie do 31.01.2017 r.

Książeczka winna zawierać:

  • dane osobowe , adres, indywidualne numery konta bankowego, kod lokalu i kod kreskowy
  • ilość blankietów – 14
  • ilość książeczek około – 12 000 szt.

Data opublikowania: 19:36, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Przetargi