Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

 

  • Wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach  osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok, Poręba.
  • Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Ruta, Widok i instalacji odgromowej w osiedlu Skarpa.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr 18:
– do  dnia 22.02. 2017 r.  do godz. 8.00

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6:
– poz. 1  w dniu 22.02. 2017 r. godz. 10.00
– poz. 2 w dniu  22.02.2017 r. godz. 11.00

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni
przy ul .Watykańskiej 6 – pok. nr 24 w godz. 7:30-14:00 – tel. 81/ 464-17-20
/cena SIWZ – 50zł  za dany rodzaj robót / płatne  na konto Sp-ni   nr 22102031760000530200111120 /

Szczegółowych informacji udzielają Kierownicy Administracji Osiedli:
Skarpa: tel. 81/ 527-28-82
Ruta: tel. 81/ 526-13-75
Łęgi: tel. 81/ 526-18-64
Błonie: tel. 81/ 526-10-67
Widok: tel. 81/  526-04-97
Poręba: tel. 81/ 526-15-20

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej) >> zobacz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przegląd instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej) >> zobacz

Data opublikowania: 10:21, 8 lutego 2017

Kategorie: Przetargi