ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 lutego 2023 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 lutego 2023 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zmiany regulaminu pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.


III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zapytanie o cenę” na malowanie klatek schodowych w budynkach Tymiankowa 48, 50, 52” w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Fabryce Okien SPECTRUM SP. z o.o. wykonania wymiany paneli na szyby w wewnętrznych drzwiach wejściowych w budynkach przy ul. Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie GAZ-SERWIS przełożenia odcinka instalacji kanalizacji deszczowej w chodniku położonym przy budynku mieszkalnym ul. Ułanów 16 w osiedlu Błonie,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmą VENTA modernizacji instalacji Domofonowej – wymiany istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe w budynku przy ul. Watykańskiej 6
  w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firnie MEGA Piast Sp. z o.o. wymianę okien w pomieszczeniach zsypowych budynku przy ul. Dziewanny 5 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie Firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY remontu posadzki w korytarzu piwnicznym oraz w pomieszczeniach wózkowni kl. VIII i IX w budynku przy ul. Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie VENTA modernizacji instalacji domofonowej – wymiany istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe w nieruchomości przy ul. Dziewanny 7 i 9 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zapytania o cenę” na modernizację hydroforni przy ul. Bursztynowej 30 obsługującej Nieruchomości Bursztynowa 30 i 41 w osiedlu Widok,
  – nieograniczonego, na remont nawierzchni patio (kl. III i IV) budynku przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta w celu odprowadzenia wody deszczowej ze strefy wejść do klatek..
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie alpinistycznej ZRB TOPOLAN montażu kratek wentylacyjnych stropodach w budynkach osiedla Błonie,
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – unieważnił przetarg na wykonanie remontu parkingu o nawierzchni asfaltowej w Nieruchomości EW-01 Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok- II etap,
  – na wykonania prac związanych z modernizacją hydroforni przy ul. Bursztynowej 30 obsługującej Nieruchomości Bursztynowa 30 i 41 w osiedlu Widok
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zgody na obniżenie opłat za luty 2023r najemcy lokalu użytkowego przy ul. Tatarakowej 16 w osiedlu Łęgi w związku prowadzony przez Spółdzielnię remont instalacji gazowej,
  – braku zgody na przepisanie umowy na dzierżawę terenu przy ul. Fantastycznej w nieruchomości 14ES w osiedlu Skarpa,
  – zgody na zamontowanie dwóch banerów reklamowych na ogrodzeniu parkingu przy ul. Różanej- Jutrzenki –(mienie Spółdzielni) reklamujących sklep i serwis rowerowy przy ul. Jutrzenki w osiedlu Ruta,
  – zgody na przepisania umów najmu lokali usługowych przy ul. Kawaleryjskiej 6 i Romantycznej na członka rodziny, który nadal będzie prowadził działalność o charakterze krawieckim.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – zmiany od dnia 1.04.2023 stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę EFZON i PROMAR PUH S p. o.o. w osiedlu Błonie – zmiany na kwotę 17,00 zł/m-c
  – zmiany od dnia 01.04.2023 r. stawki za sprzątania klatek schodowych w osiedlu „ Łęgi” – zmiany na kwotę na 17,00 zł/m-c.
  – braku zgody na ograniczenie podwyżek stawki czynszu w roku 2023 z 14.4% na 7,2 dla najemcy Stokrotka Sp. z o.o. w Lublinie,
  – zgody na obniżenie na okres 6 miesięcy stawki za najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny „Wesołe Promyczki” w osiedlu Ruta,
  – zwiększenie od 01.03.2023 r. zakresu sprzątania przez firmę SG DOM SC – III kl. klatki schodowej w budynku przy ul. Różanej 7 w osiedlu Ruta,
  – zatwierdzenia za 2022 r. rozliczenia (w systemie uproszczonym) kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Dziewanny 7, 9, 11, 13, 15; ul. Jana Pawła II 9; ul. Różanej 3, 6, 27, ul.
  Sasankowej 3, 4, 5 oraz ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8 w osiedla Ruta,
  – zatwierdzenia za 2022 r rozliczenia energii cieplnej dla C.O. i C.W. w budynkach ul. Przytulnej w osiedlu Skarpa,
  – zakupu komputera wraz z monitorem na potrzeby Administracji Osiedla Ruta,
  – zmiany od dnia 1.04.2023 stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmy Propria Manu i firmę Efzon w osiedlu Skarpa – zmiany na kwotę na 17,00 zł/m-c.
  – nienaliczania w opłatach czynszowych pozycji „GAZ” w związku z wymianą instalacji gazowej i wprowadzeniem indywidualnego budynku przy ul. Tatarakowa 16 i przy ul. Biedronki 11 w osiedlu Łęgi.
  – przygotowania lokalu przy ul. Różanej 7 do zbycia w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.


IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych
– umorzenia postępowania egzekucyjnego


V. Przygotowanie materiałów dla RN

– Projektów uchwał w sprawie:

 1. obciążenia nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Agatowej stanowiącej działkę o numerze 19/5 ( obręb 27, arkusz 11), polegającego na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz MPWiK.
 2. ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

– Do zaopiniowania dla Walnego Zgromadzenia uchwał w sprawie:

 1. zmian statutu spółdzielni
 2. odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni

– Informacji dotyczącej propozycji projektów zgłoszonych przez SM Czuby do BO na 2024 r.

Zarząd Spółdzielni .

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie