ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM “Czuby” o posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 kwietnia 2022 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie Firmie AB TRANS, Artur i Lilla Bieniaszewscy z siedzibą w Lublinie zmycia ścian skażonych mikrobiologicznie oraz zabrudzonych powierzchniowo budynków mieszkalnych przy ul. Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok,
  – przetargu nieograniczonego na remont wewnętrznej instalacja gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Tatarakowej 15, Tymiankowej 1, Biedronki 11 i Bocianiej 10 w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie firmie „PROMAR” sprzątania VI kl. klatki schodowej w budynku przy ul. Różana 27 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Przedsiębiorstw0 Robót Drogowych Piotr Bąk wykonania remontu nawierzchni z płytek chodnikowych na działce nr 15/9 będących w zarządzie SM CZUBY, podczas przebudowy ulicy Kawaleryjskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego UM Lublin .
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie od `1.05.2022 r firmie Iwona Gorszkowska sprzątanie klatki schodowej. w budynku przy ulicy Rycerskiej 5 kl. II w osiedlu Błonie.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach osiedla Ruta.
  – na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4, Szafiowa5, w osiedlu Poręba – unieważnił przetarg,
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot.
  – podpisania aneksu do umowy „Inwestprojekt-Dźwig” Sp. z o.o na zmianę ceny za konserwację dźwigów osobowych w budynkach ul. Kaczeńcowa 2 kl. II i ul. Biedronki 3 kl. I ( obniżoną w okresie gwarancji 60-mcy od daty odbioru dźwig )
  – ustalenia nowego poziom naliczeń składnika kosztów eksploatacji centralne ogrzewanie w 2022 r –( powrót od 01 .07.2022r podatku VAT do poziomu 23 %) .
  – zmiany od dnia 1.08.2022 r. stawki składnika opłat eksploatacyjnych „przebudowa instalacji gazowej” w budynkach przy ulicy Radości l , 3, Romantycznej 17, 19 i Gościnnej l z 25 zł/miesiąc/lokal na 50 zł miesiąc/lokal.
  – nienaliczanie stawki za sprzątanie klatki schodowej w kwietniu 2022 roku w mieszkaniach budynku przy ulicy Rycerskiej 5, klatki l, III, VI, VII w osiedlu Błonie związku z niewywiązywaniem się firmy sprzątającej z właściwego sprzątania,
  – wystąpienie do oferenta z przetargu na wymianę dźwigów osobowych w budynkach Wiklinowa 4 kl. I, Wiklinowa 6 kl .II , Biedronki 3 kl. III w osiedlu Łęgi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej
  – zatwierdzenia od 1.04.2022 r. nowych stawek z tytułu odbioru odpadów komunalnych od lokali użytkowych usytuowanych w osiedlu Skarpa przez firmę KOM-EKO,

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– umorzenie kosztów sądowych oraz odsetek ustawowych po spłacie należności głównej.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:

 1. Informacji do rozpatrzenia zaskarżenia
  a) uchwał RPNO Skarpa z dnia 01.04.2022r. Nr 10/2022 oraz Nr. 11/2022 w sprawie: zmiany stawki dodatkowego odpisu na funduszu remontowym z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej,
  b) uchwały RPNO Błonie nr 2/52/2022 r. z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenia kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów,
 2. Projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na 2022 r.
 3. Informacji na temat zatrudnienia i ilości etatów w strukturze administracji ogólnej – zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą na 2022 r.
 4. Informacja na temat możliwości technicznych i finansowych zamontowania szlabanów na parkingach usytuowanych na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie