ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 2022 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Głównego Księgowego Pani Annie Kożuszek do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
– wstępnego zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.
– zatwierdzenia Harmonogramu zebrań do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – w Osiedlu „Łęgi” wrzesień 2022r. na kadencję 2022-2025

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót :
– w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie ThermoDesign Sp. z o o wykonania projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 12 w osiedlu Skarpa,
– w trybie “zapytania o cenę” na wykonanie montażu indywidualnych zestawów hydroforowych wraz / przebudową instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3,  Różanej 7 i Stokrotki 1, 3, 5, 7 w osiedlu Ruta.
– nieograniczonego na wykonanie remontu instalacji gazowej. w budynku przy ul. Romantycznej 10 w osiedlu Skarpa.
– w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY naprawy fragmentu elewacji ściany I klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 19 w osiedlu Widok,
– w trybie „zapytania cenę” na budowę 12 miejsc postojowych od zachodniej strony budynku przy ulicy Sympatycznej 1, likwidację placu o nawierzchni asfaltowej i wykonanie chodnika z kostki brukowej w rejonie budynków przy ulicy Fantastycznej 7-S oraz wykonanie placu z kostki brukowej wokół trzepaka przy ulicy Radości 9 w osiedlu Skarpa
– zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” usunięcia z terenu osiedla „Skarpa” i Widok wraków samochodowych,
– zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki Firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY wykonania naprawy pionu balkonów mieszkań parzystych XVI klatki schodowej budynku mieszkalnego. przy ul. Szmaragdowej 36 w Osiedlu Widok.
– zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY wykonania robót remontowych polegających na malowaniu wiatrołapów wewnątrz oraz montażu listew odbojnikowych w kolorze szarym (9 kpi.) w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej
32 w osiedlu Widok,
– zlecenia w trybie zamówienia z wolnej teki firmie ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY wykonania naprawy fragmentu elewacji (ok. 460 m2), ściany 1, II i VII klatki schodowej budynku
mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 23 w osiedlu Widok,
– zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Muller dostawy i montażu: ścianki wspinaczkowej ( ZESTAW STANDARD ACTIVE 60) i amortyzujących mat przerostowych, huśtawki podwójnej metalowej,
w trybie „zamówienia z wolnej ręki’ zakupu od firmy OCEAN. COM SP. Z O. O. sprzętu myjki Karcher dla potrzeb Administracji Osiedla Błonie,

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
– na malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 1 w Osiedlu “Błonie”.
– unieważnił przetarg na montaż dźwigów osobowych w budynkach Szaserów 9; Kawaleryjska 14, 16, 18 w Osiedlu “Błonie”. Z uwagi na ofertę przekraczającą dwukrotnie koszty wymiany dźwigów przedstawione mieszkańcom w sondażu,
– na wykonanie prace związanych z wykonaniem i montażem indywidualnych zestawów hydroforowych wraz z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sasankowej
1, 3 (szt. 2); Różanej 7 i Stokrotki 1, 3, 5, 7 w osiedlu Ruta.

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
– wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Sympatycznej z przeznaczeniem na salon groomerski
– na skrócenie okresu wypowiedzenia lokalu użytkowego ul. Tymiankowej w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, co podyktowane jest złą sytuacją finansową najemcy.
– obniżenia opłat miesięcznych za lokal użytkowy w osiedlu Ruta wynajmowany na żłobek, ze względu na wysoką inflację oraz zapowiadane podwyżki cen energii i ogrzewania w lokalu.
– najmu lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na sklep z tanią odzieżą

4. Skierowania wniosków
– do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
– do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.
– naliczenia kar umownych firmie Inwestprojekt- Dźwig Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie zamówienia.
– zawarcia aneksu do umowy z dnia 17.05.2022 r. ( osiedle Ruta ) z Projektowanie i Realizacja Inwestycji „PROFAL” zwiększającego zakres prac o sporządzenie 6 dodatkowych projektów zestawów hydroforowych,
– zwiększenia zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w zasobach mieszkaniowych S.M Czuby od 01.09.2022;Zaliczki na centralne ogrzewanie wyrosi o 25%, zaliczki na podgrzanie
wody wzrost o 30%
– nienaliczania w opłatach czynszowych pozycji „GAZ” od 09.08.2022 r, w mieszkaniach przy ul. Tymiankowej 1 w związku z wyminą instalacji gazowej i wprowadzeniem indywidualnego
opomiarowania mieszkań
– na zabudowy części wspólnych – korytarza przylegającego do mieszkania w budynku przy Watykańskiej w osiedlu Ruta,


IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– przedłużenia terminu przedłożenia aktu notarialnego na koniec bieżącego roku – z uwagi na konieczność sporządzenia umów cywilno – prawnych z bratem przebywającym za granicą.
– o wydanie dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej do księgi wieczystej Wpis hipoteki przymusowej,

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:
– projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.
– pisma dot. umieszczenia w porządku obrad najbliższego posiedzenia RN uchwały w sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zgodnie z S 84 ust. I oraz 87 ust. I pkt 11 Statutu
– Opinii dot. wniosku z dnia 26.07.2022 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Z-cy Prezesa Zarządu.
– Odpowiedzi na zarzuty zawarte we wniosku z dnia 26.07.2022 r.

Zarząd Spółdzielni.

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie