UCHWAŁA NR 18/08/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.08.2021 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego nieruchomości 12 EŁ (Bociania 1) na rok 2021 r.

§ 2

Wyraża się zgodę na wykonanie remontu stropu nad boksem garażowym nr 62 w budynku garażowym.

§ 3

Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z funduszu remontowego w/w nieruchomości.

§ 4

Odpis na fundusz remontowy tej nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:02, 7 września 2021

Kategorie: 2021