ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 5, 12, 21, 26 stycznia 2021 r.


Informacja

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 21, 26 stycznia 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust. 6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.
 • zgody na rozbiórkę i rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu oraz budowy kanałów wentylacyjnych na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Tatarakowa 10, Tatarakowa 12, Kaczeńcowa 6, Bociania 6, Tatarakowa 6 w osiedlu Łęgi w Lublinie.
 • zatwierdzenia aneksu do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2020 wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „MAZON” Spółka z o. o. kompleksowe sprzątania klatek schodowych w budynkach w nieruchomości Biedronki 9 kl. I i Biedronki 9 kl.VI oraz na doliczenie z dniem 01.02.2021 roku, do czynszu kwoty 15,00 złotych (brutto) za sprzątanie w/w klatek schodowych
 • w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie iniekcji pod posadzkowych w poziomie piwnic budynku przy ul. Bursztynowej 30 (po awarii sieci wodociągowej w sąsiedztwie budynku) – realizacja zaleceń ekspertyzy technicznej,
 • trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „APATOR POWOGAZ” S.A., wymianę ciepłomierzy po okresie legalizacji w budynku Bursztynowa 21 w Os. „Widok, Administracja Osiedla „WIDOK” w ramach zeszłorocznej wymiany korzysta z systemu do zdalnego odczytu urządzeń tej firmy.
 • w trybie „zamówienia „z wolnej ręki” zlecenie Pracowni Projektowej „Dom I Wnętrze” wykonania Dokumentacji Technicznej remontu balkonów w budynku przy ul. Tymiankowej 50 w oś. Łęgi.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Usługowemu Zakładowi Remontowo – Budowlanemu zlecenie wykonania instalacji wodnej i elektrycznej.

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu

 • na wymianę dźwigów osobowych w budynku Kaczeńcowa 2 kl. II i Biedronki 3 kl. II w osiedlu Łęgi – unieważnił przetarg.

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu

 • na najem lokalu użytkowego przy ul. Tymiankowa 58 w oś. Łęgi z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego
 • na najem lokalu użytkowego przy ul. Radości 4 w oś. Skarpa na prowadzenie sklepu piekarniczo-cukiemiczego „Oskroba”, oraz wyraził zgodę na podnajem części lokalu dla pokrewnej branży spożywczej (stoisko mięsne, wędliniarskie, garmażeryjne itp., z uwagi na dużą powierzchnię użytkową lokalu.

4. Skierowania wniosków

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.

 • sporządzenia załączników do sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 r.
 • rozliczenie funduszu remontowego i eksploatacji przy ul. Różanej 20 w os. Ruta z właścicielami, którzy utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową i zrezygnowali z Zarządu powierzonego Spółdzielni.
 • obniżenia na okres 3 miesięcy, do wysokości ponoszonych kosztów przez spółdzielni opłat czynszowych najemcom lokali użytkowych przy ul. Radości 4 w oś Skarpa.
 • ujęcia od dnia 1.02.2021 r. w opłatach mieszkańców I klatki budynku Fantastycznej 21 składnika tytułu „sprzątania parterów klatek schodowych”
 • wprowadzenia od dnia 1.05.2021 r. składnika opłat eksploatacyjnych „przebudowa Instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł/miesiąc/Iokal, w budynkach Radości 1, 3 Romantycznej 17, 19 w os. Skarpa.
 • udzielenie Osiedlu „ Poręba ” zwrotnego dofinansowania w kwocie 10 000 zł na remont instalacji elektrycznej oświetlenia klatek schodowych w budynku Agatowa 18
 • wprowadzenia od dnia 01.02.2021 r. do opłat eksploatacyjnych składnika – sprzątanie klatki schodowej w budynku Szafirowa 3 kl. V,
 • podwyższenia opłat czynszowych w lokalach użytkowych i dzierżawę terenu, w których czynsze zgodnie z umowami winny zostać podwyższone o roczny wskaźnik GUS oraz na nie podwyższanie czynszów dla lokali i dzierżaw, które zgodnie z umowami winny zostać przeliczone wskaźnikiem kwartalnym GUS.
 • podpisanie aneksu do umowy z firmą PROMAR na rozszerzenie zakresu sprzątania na warunkach z przetargu rozstrzygniętego w dniu 20.02.2014 r. oraz zmiany odpisu od 01.02.2021 w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” dla mieszkań na rzecz których świadczona jest ta usługa.
 • doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowę toalety w lokalu użytkowym przy ul. Kaczeńcowe 8 w osiedlu Łęgi.

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

 1. Odpowiedzi i wyjaśnień na „głosy w sprawach wniesionych” zgłoszone na kartach do głosowania w grudniu 2020 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie:
  – wyrażenia zgody na montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej.
  – korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2020 r.
  – wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 1, 3, Romantyczne 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.


Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie