ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2021 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
– zgody na montaż dodatkowych okien w połaci dachu w lokalu mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 29 w osiedlu Widok,
– zatwierdzenia planu utrzymania mienia spółdzielni na 2022 r.
– zatwierdzenia stawek i opłat eksploatacyjne na 2022 r,
– budowy 5-ciu miejsc parkingowych dla samochodów osobowych od strony ul. Watykańskiej w nieruchomości przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót :
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia wykonania projektu rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu usługowym przy ul. Biedronki 5 w osiedlu Łęgi (mienie Spółdzielni),
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie AB TRANS s.c. malowania elewacji w budynkach przy ulicy Szaserów 9,11 oraz Hetmańskiej 8 w osiedlu Błonie,
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenia firmie FABAL wykonania opinii dot. przystosowania budynków wysokich dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym montażu dźwigów osobowych.
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenia firmie Ad Astra 69 dokonania naprawy tablicy informacyjnej znajdującej się nad wejściem do siedziby Sp-ni przy ul. Watykańskiej 6,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie PROMAR od 01.09.2021 r. sprzątania IV kl. schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 5 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia Firmie EL. ENERGY wykonania remontu dachu tj. likwidacji purchli powietrza na połaci dachu, wykonania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, wykonania nowych obróbek blacharskich, obróbki attyk i ogniomurów oraz montażu nasad z turbowentami na kominach wentylacyjnych nad mieszkaniem Nr 99 w budynku przy ul. Szmaragdowej 36.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na remont zadaszeń i nawierzchni wejść do budynków przy ul. Tatarakowej 8, 10, 12 wraz z wzmocnieniem fundamentów podestów budynku przy ul. Tatarakowej 8 w osiedlu „Łęgi”.
  – na renowację elewacji wschodniej w budynku przy ul. Radości 12 w osiedlu Skarpa
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zmniejszenia opłat za lokal użytkowy przy ul. Fantastycznej w osiedlu Skarpa na okres jednego miesiąca w związku i nieprowadzeniem działalności (pobytem w sanatorium).
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsca na potrzeby przeprowadzenia przez SŁUCHMED plenerowej akcji bezpłatnych badań słuchu dla mieszkańców pod hasłem „Radość słyszenia”
  – przekazania dodatkowych środków na działalność Domu Kultury Błonie,
  – zgody firmie Laboratorium Protetyczne Protezownia na zamontowanie banera reklamowego na ogrodzeniu parkingu przy ul. Dziewanny 1 w osiedlu Ruta,
  – zmiany wysokość składnika opłat eksploatacyjnych zimna woda i kanalizacja zgodnie z „ Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ” obowiązującą od 24 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2024 roku.
  – podpisania aneksu do umowy z dn. 21.06.2021 r. z Firmą Zakład Remontowo-Budowlany na zwiększenie zakresu robót budowlanych związanych z poprawą estetyki balkonów budynku przy ul. Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok, o roboty malarskie – zmycie oraz malowanie fragmentów elewacji wewnątrz loggii balkonowych oraz ścian stycznych z konstrukcją balkonów,
  – obowiązku wskazania zadań statutowych realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółdzielni,
  – nienaliczania w opłatach czynszowych pozycji „GAZ” w budynku przy ul. Biedronki 5 tj. do dnia 31. 08. 2021 r. mieszkania rozliczyć na dotychczasowych zasadach (tzn. od osoby).od dnia 1.09.2021 r. wyłączyć z opłat czynszowych poz. gaz.
  – podpisania aneksów do umów odczytowych i umów rozliczeniowych z dnia 31.08.2021r. (dodanie punkt zobowiązującego firmę ISTA do usuwania usterek w terminie 14 dni
  roboczych), oraz aneksów do umowy z dnia 20.07.2021r. dot., zmian stawek usług odczytowych i rozliczeniowych (waloryzacji obowiązującego cennika usług)

 

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– umorzenie kosztów sądowych oraz odsetek ustawowych po spłacie należności głównej.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:

 1. Projektów uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego i struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.
 2. Odpowiedz na skargę na działalność Administracji Oś. Błonie w zakresie „konserwacji zieleni”,
 3. Informacji dot. zaskarżenia uchwały nr 3/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości
  Osiedla Widok z dnia 26.04.2021 oraz uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni
  Mieszkaniowej 15/78/2021 dnia 27.05.2021 r. dotyczącą j zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy.

Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie