ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” o posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 listopada 2019 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 listopada 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu
art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zatwierdzenia korekty planu utrzymania mienia spółdzielni na rok 2019 r

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Usługowy Zakład Rem.-Budowlany wykonania izolacji przeciwwilgociowej i opasek wiatrołapów budynku przy ul. Wiklinowej 6, ul. Biedronki 3 w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Usługi Remontowo- Budowlane „PABLOBUD” malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 10 w osiedlu „Łęgi”,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie INWESTPROJEKT-DŹWIG Sp. z o.o. usług pogotowia technicznego instalacji wodnokanalizacyjnych i elektrycznych .
  Usługa świadczona we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 15: 00 do 7:00.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie ThermoDesign wykonania projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku Gościnna 3 w osiedlu Skarpa,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki”zlecenia Firmie LEDING EU Sp. z o.o.. – wymiany istniejącego oświetlenia na lampy energooszczędne z czujnikiem ruch w budynkach przy ulicy Szmaragdowej 30, 34 w osiedlu Widok,
  – w trybie „zamówienie z wolnej ręki” zlecenia firmie LEDING.eu Sp. z o.o. zakup i dostawę opraw kanatowych ze źródłem światła LED typ ADEGA ADG10/230 z
  przeznaczeniem na remont z modernizacją oświetlenia korytarzy piwnicznych w nieruchomościach przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, Dziewanny 7, 9 w osiedlu Ruta .
  – w trybie „zapytania o cenę” na zakup maszyny do kopertowania.
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu:
  – przedłużenie do 13 stycznia 2020 wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. Różanej w osiedlu Ruta,
  – wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na prowadzenie kancelarii radcy prawnego,
  – na wydzierżawienie terenu na okres 10 dni z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w osiedlu Ruta,
  – wynajmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi ,
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot:
  – drukowania książeczek opłat tylko z adresem lokalu oraz kodem liczbowym i paskowym,
  – zawarcie aneksu z Pracownią Projektową „Dom i Wnętrze” do umowy z dnia 09.07.2019 r. przedłużającego termin do 30.11.2019r.wykonania prac związanych z opracowaniem projektu na docieplenie ścian budynku Watykańskiej 6 w oś. Ruta,
  – zawarcie aneksu z Pracownią Projektową „Dom i Wnętrze” do umowy z dnia 09.07.2019 r. przedłużającego na dzień 30.11.2019 r termin wykonania prac związanych
  z opracowanie dokumentacji w zakresie konstrukcji budynków Watykańskiej 8 i 10 .
  – anulowania aneksu z firmą EFZON wnioskującego o ujęcie I kl. w budynku Kawaleryjskiej 2 sprzątaniem przez firmę zewnętrzną, pomimo wcześniejszego Zawarcia umowy w 2017r. na wykonywanie tej usługi przez firmę PROMAR,
  – rozszerzenia zakresu sprzątania klatek schodowych w osiedlu „Ruta” poprzez zlecenie firmie „MAZON” Sp. z o. o. , od dnia 1 grudnia 2019 r. sprzątania II klatki schodowej w
  budynku Dziewanny 15 i IV kl. Dziewanny 13 oraz wprowadzenia do opłat poz. „sprzątanie kl. schodowej” w wysokości 11,00 zł/lokal.
  – podpisania Aneksu Nr 4 dot. wzrostu 1.01.2020 r. kosztów usług konserwacyjnych o15% , na konserwację dźwigów z firmą „INWESTPROJEKT- DŹWIG” Sp. z o.o..
  – zakupu telefonów służbowych dla pracowników działu czynszów i księgowości – użytkowników systemu, ( do identyfikacji przy logowaniu) – do wprowadzenia przesyłanego sms-em kodu do logowania,
  – postawienia w stan likwidacji nienadających się do użytkowania narzędzi i przedmiotów wyszczególnionych we wnioskach z dnia 6.11.2019 r. administracji osiedla Łęgi,
  – spisania w koszty operacyjne os. Skarpa kwoty : 13.696,38zł – należności głównych zasądzonych nakazami zapłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny przy ul. Gościnnej. Komornik zwrócił prawomocne nakazy zapłaty i wydał we wszystkich sprawach decyzję o umorzeniu postępowań egzekucyjnych,
  – zdjęcia z 1.01.2020 r. z opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątania klatek schodowych” w wysokości 11,00 zł/lokal/miesiąc w budynku Sympatycznej 2 oraz zdjęcie opłaty za gaz we wszystkich mieszkaniach,
  – rozszerzenia zakresu usługi sprzątania z firmą PROMAR na warunkach z przetargu z 20.02.2014r dla mieszkańców Kawaleryjskiej 6 kl. V i Kawaleryjskiej 14 w osiedlu Błonie oraz wprowadzenia od 01.12.2019r poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 8,86 zł/lokal/miesiąc, ,
  – podpisanie Aneksu do umowy z dnia 04.09.2019 r. z Pracownią Projektową „HADRO” przedłużającego termin do 31.01.2020 r. wykonania dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu „Łęgi”
  – wypowiedzenia firmie “PROMAR” sprzątania II i III klatki schodowej w budynku Różana 12 w osiedlu Ruta i zlecenia firmie „MAZON” sprzątanie przedmiotowych klatek od 1 stycznia 2020 r oraz wprowadzenia do opłat pozycje „sprzątanie klatki schodowej” w wysokości 13,85 zł/lokal.
  – nienaliczania do 05.11. 2019 r. w opłatach czynszowych – opłat za zużycie gazu w budynku Kaczeńcowa 10 w os. Łęgi w związku z przebudową instalacji gazowej.
  – zmiany zakreślonego w zarządzeniu wewnętrznym nr 15 z dnia 4.XI. 2019 r., terminu na 31.12. 2020r. wprowadzania przez dział członkowsko – mieszkaniowy danych do nowego programu,
  – wyrażenia zgody na ustawienie latami fotowoltaicznej na działce nr 5/17, na ciągu pieszym przed budynkiem przy ul. Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi. ,będącej mieniem
  spółdzielni Wzdłuż wskazanego ciągu pieszego nie ma żadnej latarni,.
  – zmiany od dnia 1.03.2020 r. w opłatach eksploatacyjnych poz. „przebudowa instalacji gazowej” w budynku Sympatycznej 2 – z 25,00 zł/miesiąc/lokal na 36,00 zł/miesiąc/lokal. Podstawa – uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 20.11.2019 r.
  – wprowadzenia od 1.03.2020 r. do opłat eksploatacyjnych poz. „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł/miesiąc/lokal w budynku Gościnnej 3 w osiedlu Skarpa,
  – wprowadzenia od 1.01.2020 r. do opłaty eksploatacyjnych poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 13,85 zł/miesiąc/lokal w budynku Gościnnej 1 – IV kl.
  – zmiany w opłatach eksploatacyjnych od 1.01.2020 r. poz. „konserwacja dźwigów i hydroforni” w osiedlu Widok z 12,80 zł / lokal na 15.00 zł / lokal w nieruchomościach:
  Szmaragdowa 30,34, Bursztynowa 30, 41 oraz Bursztynowa 17 z 6,90 zł /lokal na 10,00 zł / lokal
  – zmiany od 1.04.2020 r. w opłatach eksploatacyjnych poz. „fundusz remontowy” z 0,50 zł/m2 na 1zł /m2 w nieruchomości Bursztynowa 19 w osiedlu Widok.
  – zmiany od 1.04.2020 r. w opłatach eksploatacyjnych poz. „eksploatacja i zarządzanie” o 0,02zł /m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Widok.
  – wyprowadzenia z opłat eksploatacyjnych z 1.01.2020 r. poz. sprzątanie klatek schodowych w wysokości 11 zł/m2/ w budynku Przedwiośnie 2 kl. IV w os. Skarpa,
  – wyprowadzenia od 1.01.2020 r z opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątanie klatek schodowych” i nie doliczanie kwoty 13,85 złotych (brutto) w budynku Biedronki 3 – III klatka w os. Łęgi.
  – wyprowadzenia z 1.01.2020 r. z opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątania klatek schodowych” w wysokości 11,00 zł/lokal/miesiąc w budynku Gościnnej 3 w oś. Skarpa,
  – wyprowadzenia z dniem 1.01.2020 r. z opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątania klatek schodowych” w budynku Przedwiośnie 7, w wysokości 5,50 zł/lokal/miesiąc ,
  – zmiana od 1.01.2020 r. wysokości odpisu z 11.00zł/lokal/miesiąc na 13,85 zł/lokal/m -cpoz. „sprzątanie klatek schodowych” w budynkach: Romantyczna 6,9,12,1517,19,
  Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 21, 9, Gościnna 1, 2, 3, 4, Radości 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 Sympatyczna 1, 3, 10, 14, 16 w osiedlu Skarpa,
  – zatwierdzenia rozliczenia robót dodatkowych i niewykonanych na budynku Radości 2A przez firmę Lidertech Sp z o.o.- bezgotówkowo. Koszt robót wynosi odpowiednio:
  – roboty dodatkowe – 1 692,59 zł netto – roboty niewykonane – 1348,19 zł netto.
  – cofnięcia umowy wypowiedzenia najmu oraz rozłożenia na raty zaległości za lokalu użytkowego przy ul. Radości – podpisania ugody na spłatę zaległości w ratach,
  – likwidacji nieaktualnych wydawnictw i katalogów np. Sekocenbud , Katalogów nakładów rzeczowych, poradników przepisów techniczno- budowlanych ,określających warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan z 2006r. i innych katalogów otrzymywanych przez pracowników w ramach szkoleń etto.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Radę Nadzorcza:
– korektę planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2019 r.
– analizy działalności gospodarczo – finansowej SM Czuby za III kwartały 2019 r.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie