ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” o posiedzeniach w dniach 3, 10, 18, 24 września 2019 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 18, 24 września 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie Zakład Remontowo-Budowlany wykonanie remontu połaci dachowej budynku , robót malarskich pomieszczeń I piętra, korytarza
  oraz klatki schodowej siedziby Administracji Osiedla „WIDOK” – mienie Spółdzielni.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki”- mieszkańcowi wykonanie remontu bieżącego części ściany osłonowej w budynku przy ul. Różanej 16 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „ANBUD” Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo Usługowemu remont schodów terenowych usytuowanych przy budynku Tatarakowa 16 oraz wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod kontenery przy budynkach Wiklinowa 4, Kaczeńcowa 5, Bociania 6, Tymiankowa 54 w osiedlu Łęgi.
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecenia wykonania renowacji północnej elewacji w budynku przy ul. Sympatycznej 8 i zachodniej w budynku przy ul. Sympatycznej 10,
  – zlecenia wykonania robót dodatkowych firmie realizującej pawilon handlowo – usługowego przy ulicy Radości 2A tj. podniesienie rzędnej obiektu oraz odgrodzenie działki. Spółdzielni od posesji sklepu Stokrotka słupkami,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie PUH „MAXBUD” wykonanie remontu pokrycia dachowego wiatrołapów 8 szt. w budynkach przy ul. Wiklinowej 4 w oś. Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie ZOSTA Zakład Robót Drogowych utwardzenia 7 miejsc pod pojemniki na śmieci w os. Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie ELEKTRO BIELSK wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w Osiedlu Skarpa, uwzględniającego zmianę terminu zakończenia robót na 31.12.2019 r ,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zakupu i wymiany armatury sanitarnej w pomieszczeniach WC oraz pokoju socjalnym, wymianę skrzydeł drzwi wejściowych do pomieszczeń na I piętrze , wymianę oświetlenia na energooszczędne LED w Administracji osiedla Widok ( ze środków mienia spółdzielni),
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Firmie „FLEXIFALL.” wykonanie i dostawę gumowych mat przerostowych pod urządzenie zabawowe na budowanym placu zabaw
  przy ul. Dziewanny 3-5 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Zakładowi REMBUD wymiany drzwi wewnętrznych na parterach budynków przy ul. Sasnalowej 1, 3, 5 w osiedlu Ruta.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – z przetargu na wykonanie renowacji północnej elewacji budynku przy ul. Sympatycznej 8 i zachodniej budynku przy ul. Sympatycznej 10 w os. Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą ABTRANS ,
 3. Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu
  – wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Dragonów 2 na zasadzie porozumienia stron, bez konieczności przeprowadzania remontu przez obecnego najemcę Spółce z o.o. EPS , na prowadzenie biura zakładu fryzjerskiego i agencji ubezpieczeniowej,
  – cofnięcia decyzji w sprawie rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z użytkownikami lokalu ul. Dragonów – spółką cywilną w związku z częściową spłatą zadłużenia,
  – wynajem lokalu przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na magazyn firmy prowadzącej wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
  – najem pomieszczenia pod schodami w budynku Dziewanny 9 w osiedlu Ruta.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.:
  – spisania w koszty operacyjne os .Ruta zadłużenia z tytułu należności zasądzonych prawomocnymi nakazami zapłaty za lok. mieszkalny przy. ul. Stokrotki oraz kosztów wynikających z Wyroku Sądu Okręgowego nakazującego sprzedaż w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –
  – przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
  – wprowadzenia do opłat od dnia 01.10.2019 r poz. „sprzątanie klatki schodowej” dla mieszkańców Agatowa 12 kl. VII ,Agatowa 18 kl. III i kl. VI , Bursztynowa 12 kl. I, nr 14 kl.
  XI, Turkusowa 3 kl. VI. Stawka – 11,07 zł/miesięcznie/lokal w osiedlu Poręba, ,
  – zakupu komputera i monitora na potrzeby administratora osiedla „Łęgi”.
  – zatwierdzenia procedury odbiorowej pawilonu przy ul. Radości 2A.w osiedlu Skarpa,
  – zawieszenia opłat na gaz od 01.10.2019 r. w mieszkaniach budynku Sympatycznej 2, –
  – wprowadzenie od dnia 01.11.2019 r do opłat poz. „ sprzątanie klatki schodowej” w wysokości 11,00 zł/miesiąc/lokal w budynku Fantastycznej 9 – IV kl. Radości 5 – IV kl.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Inne
Przygotowanie dla Rady Nadzorczej – projektów uchwał w sprawie:
a) zmian Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom SM „Czuby” w Lublinie.
b) nieodpłatnego przekazania na majątek MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Radości 2A
c) nieodpłatne przekazanie na majątek LPEC S.A. w Lublinie węzła cieplnego dla budynku przy ulicy Radości 2A w Lublinie.
d) utworzenia funduszu celowego osiedla Skarpa w nieruchomości ES 17 .
e) wyrażenia zgody firmie Stokrotka Sp. z o.o. na posadowienie parkometru dla klientów na części dzierżawionego parkingu przy supermarkecie zlokalizowanym w Lublinie przy ulicy Jutrzenki 5,
f) zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ER 12
– sporządzenie analizy działalności gospodarczo – finansowej SM Czuby za I pół. 2019 r.
– przygotowanie i dostarczenie członkom i mieszkańcom materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Lublin na 2020 rok.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie