Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– zmiany planu zatrudnienia na 2017 r. w administracji osiedla Skarpa w grupie gospodarzy rejonu mieszkalnego z 12,5 etatów do 13 etatów – zwiększenie 0.5 etatu.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Inwestprojekt Dźwig – wykonania robót związanych z wymiana sterowania prawego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Sasankowej 3.
  – w trybie „zapytania o cenę” na czyszczenie elewacji (mycie l impregnacja ) na budynku Kawaleryjska 8 w Osiedlu „Błonie”,
  – trybie „ zapytania o cenę” na wykonanie wymiany oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Gościnnej 7, 9, 11, 13, Sympatycznej 12, 14, Radości 4, Przedwiośnie 1, 3, 7 w os. Skarpa.
  – w trybie „zapytania o cenę” na remont wiatrołapów oraz malowanie prześwitu w budynku przy ul. Hetmańska12 w Osiedlu „Błonie”,
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenia firmie Inwestprojekt Dźwig wykonania robót związanych z odnowieniem (lifting) pięciu kabin dźwigów osobowych w budynkach ul.Sasankowej l, 3 i 5,
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenia firmie SOLID SECURITY Sp. z o.o. w Lublinie ochronę obiektu i mienia w budynku przy ulicy Jana Pawła II 11 (Dom Akcji Katolickiej ) w dniach: 26, 27, 28.04.2017 r. i 8 – 31.05.2017 r.,
  – w trybie „zapytania ocenę” na remont poszycia dachowego w budynku Husarska 2 i Hetmańska 10 w osiedlu Błonie,
  – w trybie „zapytania o cenę” na koszenie trawników w osiedlu „Ruta” ,
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” na wykonanie remontu bieżącego części elementów elewacji balkonowego przy ul. Różanej 16/1 , wykonanie remontu balkonowego nad garażami nr 1 i 2 ,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia Firmie „MULTIHAND remontu schodów na galerię od strony zachodniej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Bursztynowej 17 i sfinansowanie w/w prac ze środków mienia spółdzielni.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Secura 96 okresowego szkolenie z bhp pracowników SM „Czuby
 2. Zatwierdził protokoły z przetargu
  – na wymianę ocieplenia ścian szczytowych w budynkach osiedla Skarpa Zlecenie wykonanie prac Zakładowi Remontowo Budowlanemu Bekoniarstwo i Brukarstwo budynków Przedwiośnie 1,3,7, Radości 14, Fantastyczna 5,19, 21, Sympatyczna 2, 3, Romantyczna 8,10,12, firmie POL-BUD budynku Sympatyczna 1.
  – na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa , Ruta , Łęgi , Widok .Zlecenie wykonania prac firmie wskazanej w protokole tj. Fabryce Okien SPECTRUM w osiedlu Skarpa, Ruta , Łęgi i firmie MEGA Piast Lublin w osiedlu Widok.
  – na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Dziewanny 5 i Jana Pawia II 9. Zlecenie wykonanie prac firmie wskazanej w protokole „PROSPECTIY”
  – na malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 24, 32, Szmaragdowej 16 oraz przy ul. Topazowej 6 w Osiedlu „WIDOK”. Zlecenie wykonania prac wykonanie w/w prac firmie wskazanej w protokole – EL.ENERGY
  – na remont poszycia dachowego w budynku Husarska 2 i Hetmańska 10 w osiedlu Błonie – unieważnił przetarg z uwagi na zmieniony zakres robót po dokonanym przeglądzie.
  – na remont wiatrołapów oraz malowanie prześwitu w budynku przy ulicy Hetmańskiej 12 w osiedlu Błonie. Zlecenie wykonania prac firmie wskazanej w protokole – Zakładowi Remontowo Budowlany Betoniarstwo i Brukarstwo.
  – na roboty związane z wymianą lamp oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Gościnnej Sympatycznej 12,14, Radości 4, Przedwiośnie 1, 3, 7 w osiedlu Skarpa. Zlecenia wykonania prac firmie ELEKTROŁUK Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Radości 9/5a z przeznaczeniem na gabinety lekarskie,
  – na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny l /2a i przyłączenia części lokalu do lokalu sąsiedniego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetów stomatologicznych.
  – na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej przy ul. Kaczeńcowej 8/1 A. z przeznaczenie lokalu na magazyn materiałów reklamowych
  – na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Radości 9/5A z przeznaczeniem na gabinety okulistyczne
  – na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Przedwiośnie 2/1A z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjersko-kosmetycznego,
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat czynszowych za garaże,
  – do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków osób na podstawie § 67 statutu spółdzielni,
 5. Inne wnioski
  – uzupełnienia dokumentacji przetargowej,
  – na zmianę od dnia 01.08.2017 r opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne w nieruchomościach osiedla Skarpa zgodnie z propozycjami zawartymi w załączniku.
  – uzyskania stanowiska w sprawie : czy Komisja przetargowa winna dopuszczać do udziału w przetargu oferty w których kosztorysy ofertowe zawierają stawkę roboczogodziny
  niższą niż stawka minimalna (l 3zł) wynikająca rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – aneksów do umów kompleksowych dostarczenia paliwa gazowego z dnia 2009-02-13 Nr 41/An/145/09 (ul. Bursztynowa 19) i nr 41/An/144/09 (ul. Bursztynowa 21)
  – uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli w przedmiocie przydziału z dnia 31 maja 1999 r. nr 9780/99 lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta,
  – sprzątanie klatki II budynku przy ulicy Rycerskiej 4 /mieszkania 11-20/ oraz klatki III budynku przy ulicy Rycerskiej 4 /mieszkania 21-30/ i wprowadzenie dla w/w mieszkań , od 01.05.2017r. odpisu w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości – 7,49 zł/mieszkanie
  – sfinansowanie z funduszu mienia SM Czuby wykonania nawierzchni z kostki brukowej ul. Fantastycznej w os. Skarpa
  – zakup ciągnika VEGA 47 HP wraz z osprzętem na potrzeby administracji osiedla Skarpa.

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zawieszenie postępowania komorniczego i przedłużenia terminu spłaty zadłużenia,
– wypłatę ( nienależnie ) zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat normatywu,
– zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie,
– likwidację parkingów strzeżonych na osiedlu Skarpa przy ul. Romantycznej i Sympatycznej,
– odwołania od uchwały Rady Nadzorczej organu II instancji,

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 16:44, 6 lipca 2017

Kategorie: 2017