ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 stycznia 2016 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 stycznia 2016 r. Zarząd Spółdzielni:


I. . Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– zatwierdzenia stawek na podatek od nieruchomości na 2016 rok
– zatwierdzenia instrukcji ochrony pomieszczeń Zarządu SM „Czuby” w Lublinie
– doliczenia kwot z korekt rozliczenia c.o. z okresu rozliczeniowego za 2014 do rozliczenia za okres 2015 r.
– amortyzacji programów i systemów komputerowych zakupionych w roku 2015
– zmiany powierzchni mieszkania przy ul. Gościnnej oraz likwidacji w tym budynku pomieszczenia gospodarczego,
– ustalenia Zasady naboru uczestników budowy garaży przy ul. Sympatycznej 7 i 9.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót
  – na przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 58 , Biedronki 3, Wiklinowej 6 w osiedlu Łęgi,
  – malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych Bursztynowa 6 ,10, Agatowa 12 w Osiedlu Poręba
  – remont schodów zewnętrznych przy wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych Perłowa 8 , Szafirowa 3, Szafirowa 5 ,Turkusowa l, 3 , Bursztynowa 3, 14 w Osiedlu Poręba
  – wykonanie wymiany posadzek w korytarzach na ostatnich kondygnacjach budynków przy ulicy Gościnnej 7,9,11,13, Romantycznej 8, 10, Radości 9, 11 w osiedlu Skarpa.
  – wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej (standardowych projektów lub dokumentacji ) w budynkach przy ulicy Gościnnej 11, Radości 5 w osiedlu Skarpa.
  – wymianę ocieplenia ścian szczytowych w osiedlu Skarpa.
  – koszenie trawników w osiedlu Ruta , Łęgi, Błonie Poręba,
  – przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach osiedla Skarpa Ruta Łęgi Błonie, Widok i Poręba,
  – przegląd instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Skarpa, Widok, Poręba
  – zlecenia firmie EFZON sprzątanie klatek schodowych wprowadzenia z dniem 01.03.2016 r
  dodatkowego składnika w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatki schodowej”., dla
  mieszkań w nieruchomości ES 013 Romantyczna 5, klatka I – mieszkania od nr 1 do 10.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na :
  – wyboru oferty na wydrukowanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże
  – montaż nasad kominowych z turbowiertami na kominach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 24, Szmaragdowej 4, 14, 36 w osiedlu Widok
 3. Wynajmu lokalu użytkowego
  – zmiana forma zapłaty z jednorazowej z góry za rok na kwartalną. na dzierżawę powierzchni pod reklamę na budynkach garaży przy ulicy Tatarakowej 5,
  – przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Fantastycznej
  – wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Różanej z przeznaczeniem na żłobek
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne.
 5. Inne wnioski
  – utworzenia grupy inwestycyjnej obsługującej realizację inwestycji pod nazwą „Zespół garażowo- usługowy przy ulicy Filaretów 52,
  – korekty odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat normatywu w przypadku osób kierowanych do Sądu
  – zabezpieczenie ze środków mienia kwoty 60 000 zł na zakup w 2016 r. urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 22/2 w osiedlu Łęgi należącej do mienia spółdzielni
  – przekształcenia działki gruntu Nr 49/8 na odrębną własność położonej przy ul. Uśmiechu
  – ustanowienie kuratora w związku z postanowienia z dnia 3 września 2015 r. z powództwa SM Czuby
  – na podpisanie aneksu z firmą Centrum Usług Sanitarnych na wykonywanie usługi DDD,
  – zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni na ustanowienie hipoteki przymusowej wobec dłużników zam. przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa.


III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,

IV. Inne
– sporządzania planu urlopów wypoczynkowych na 2016 r.,
– powołania kontrolera spisu z natury składników majątkowych,
– utworzenia komisji dokonujących spisów kontrolnych w kasie SM„ Czuby”
– powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie