ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23 lutego 2016 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach  w dniach 2, 9, 16, 23 lutego   2016 r. Zarząd Spółdzielni:

I. . Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków  SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w   2016 r.
– zmiany regulaminu zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 2.08.1996 r.
– zatwierdzenia  rozliczenie  środków  ZFSS za 2015 r.
– podpisał  aneks do planu amortyzacji  środków trwałych i  wartości niematerialnych i prawnych za rok 2015 .
– zatwierdzenia  plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rok 2016
– zatwierdzenia  nowej  wysokości składnika opłat eksploatacyjnych zimna   woda i kanalizacja z kwoty 8,72 zł/m3 na 8,91 zł/m3 ,
– zatwierdzenia  rozliczenie energii cieplnej za okres od 1.01.- 31.12.2015 r. dla osiedla Niska Skarpa,  budynków  rozliczanych ryczałtem przy ulicy Szaserów 1, 9, 11, Hetmańska 10, 12, 14, 16, Husarska 8 w osiedlu Błonie oraz budynków rozliczanych systemem uproszczonym przy ulicy Sasankowej 3,5 w osiedlu Ruta,
– zmniejszenie z dniem 01.07.2016r.  stawki funduszu remontowego z 5,00 zł /m2 na 0.20 zł /m powierzchni użytkowej  garaży  w nieruchomości ul. Bursztynowa 37,
– rozwiązania  z dniem 1.03.2016 r. umowę z firmą EFZON na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych  w budynku przy ulicy Kaczeńcowej 10 –  III klatka.

II.  Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach: 
1. Przeprowadzenia przetargu  i  zlecenia  wykonania robót
– przetargu nieograniczonego na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlach Skarpa, Ruta, Błonie, Widok
– zlecenia firmie EFZON sprzątanie klatek schodowych wprowadzenia z dniem  01.03.2016 r dodatkowego składnika w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatki schodowej” w wysokości – 7,49 zł/mieszkanie, dla  mieszkań  w budynku przy ul. Dragonów 3, 14, Kawaleryjska 4 – klatka V mieszkania 45-54 w osiedlu Błonie. oraz  w wysokości – 8,00  zł/mieszkanie  dla  mieszkań  od nr 51 – 60 klatka VI w budynku przy ulicy Bursztynowa  32 w osiedlu Widok,
– zmianę terminu z 28.02.2016 r. na dzień 15.04.2016 r. wykonania dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi,

2. Zatwierdzenia   protokołów  z przeprowadzonych  przetargów na::
– przebudowę instalacji gazu w budynku przy ulicy Tymiankowej 58 i Biedronki 3 , Wiklinowej 6 w osiedlu Łęgi,
– remont schodów zewnętrznych przy wejściach do klatek schodowych budynków  mieszkalnych Perłowa 4,8, Szafirowa 3, 5, Turkusowa 1,3, Bursztynowa 3,11,14 w osiedlu  Poręba ,
– wykonanie  przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach osiedla  Skarpa, Widok i Poręba., oraz instalacji odgromowej w osiedlu Poręba,
– wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej  w budynkach  osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie , Widok i Poręba.
– koszeniem trawników w osiedlu Ruta ,Łęgi, Błonie i Poręba, Poręba.

3.   Wynajmu lokalu użytkowego
–  położonego  przy ulicy Bocianiej  w osiedlu Łęgi  z przeznaczeniem na lokal  biurowy,
–  przepisanie umowy na dzierżawę terenu przy ulicy Szmaragdowej ze zmiana prowadzonej branży – kiosk z  pieczywem i artykułami przemysłowymi,

4.  Skierowania wniosków :
– do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego  wobec 8 osób,  które nie reagują na wezwania do zapłaty,
– do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże  wobec  19 osób,
– do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wobec 37 osób.

5.   Inne wnioski
– podziału  działki przy ul. Filaretów  24/ 7 , na której  realizowany  będzie zespołu garażowo-usługowego i  zlokalizowany jest  również parking  spółdzielczy ogólnodostępny,
– spisania w przychody osiedla  „Ruta”  nadpłat  występujących na kontach opłat  eksploatacyjnych mieszkań przy Dziewanny 14,
– ujęcie w planach remontów na 2016 r. wymianę drzwi i okien w pawilonie przy ulicy Różanej 8 stanowiącym mienie spółdzielni,
– przekazywania  danych  osobowych  członków SM Czuby Towarzystwom  Ubezpieczeniowym po wskazaniu celu informacji.

III . Rozpatrzył  pisma członków i mieszkańców dot: 
– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego  oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
–  zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– podjęcia działań zmierzających do uzyskania prawa do wkładu związanego ze  spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego przy ulicy Fantastycznej,
– rozliczenia środków wpłaconych na wkład mieszkaniowy jako pożyczka z zakładu pracy udzielona dla członka oczekującego Spółdzielni,

   IV. Inne
– analizował zaległości czynszowe SM „Czuby” wg stanu na 31.12.2015r.
– analizował  propozycje  firmy Columbus Energy dot.  pozyskania energii słonecznej poprzez  baterie fotowoltaiczne,
– analizował protest mieszkańców dot. miejsc parkingowych w osiedlu Widok  przy ul. Bursztynowej 23 i ul. Topazowej 4.

Zarząd Spółdzielni

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie