ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby w Lublinie o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30 lipca 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28, 30 lipiec 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych

– przyjęcia na współczłonków

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:

  – w trybie „zapytania o cenę” na remont podjazdu do budynku garażowego przy ulicy Tatarakowej 5 w Osiedlu Łęgi.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na zakup w firmie „Frajda place zabaw” urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w Osiedlu Błonie i zlecenie firmie „Garden Designens” wykonanie przy placu zabaw bezpiecznej nawierzchni.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Fabryka Okien SPEKTRUM wykonanie robót remontowo – budowlanych – prac polegających na montażu moskitier w oknach piwnicznych korytarzy w budynku mieszkalnym przy ulicy Szmaragdowej 4 w Osiedlu Widok.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego remontu schodów terenowych przy budynkach Radości 9 – 11 w Osiedlu Skarpa.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Firmie IZOLATOR mycie elewacji budynku przy ulicy Romantycznej 17 kl. III i IV w Osiedlu Skarpa.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki’ – zlecenie firmie Fabryce Okien SPEKTRUM wykonanie osłon wiatrowych wejść do klatek schodowych budynków przy ulicy Szaserów 1, 9, 11 oraz przy ulicy Kawaleryjskiej 14, 16, 18 w Osiedlu Błonie.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Sztorm Profesjonalne Utrzymanie Czystości zmycie farby z kostki brukowej przed budynkiem Radości 9 – 11 w Osiedlu Skarpa.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Inwestprojekt Dźwig sp. z o.o. wymianę układu sterującego zestawu hydroforowego znajdującego się w podstacji ciepła przy ulicy Dragonów 4 w Osiedlu Błonie.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie P.W, „CORAX” wykonanie elementów odwodnienia daszków wiatrołapów w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 37 – kl. VIII w osiedlu Widok.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „EFZON” sprzątanie klatki schodowej przy ulicy Tatarakowej 16 – I klatka w Osiedlu Łęgi.

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie EL. ENERGY remont daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Topazowej 6 w Osiedlu Widok.

 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:

  – remont elewacji i kominów budynków garażowych przy ulicy Biedronki 2a, 2b, 2c w osiedlu Łęgi.

 3. Zawarcie aneksu:

  – nr 1 do umowy o roboty budowlane w systemie GW z dnia 20.02.2015 r. dot. realizacji budynku handlowo – usługowego przy ulicy Agatowej 7, 9 – przesunięcia terminu z dnia 20.07.2015 r. do 30.09.2015 r..

  – nr 1 do umowy najmu dot. przesunięcia terminu przekazania w najem pawilonu do dnia 31.10.2015 r. oraz finansowania przez Aldik Nova robót dodatkowych wyszczególnionych w załączniku do aneksu.

  – porozumienia dot. umożliwienia składowania przez Aldik Nova od 24.07.2015 r. w budowanym pawilonie zakupionego przez Najemcę wyposażenia sklepu za zryczałtowaną odpłatnością fakturowaną na Aldik przez wynajmujących.

 4. Zmiana składnika opłat

  – od 1.08.2015 r. w osiedlu Skarpa zmianę zgodnie z załączonym do wniosku zestawieniem wysokości stawek na gaz i energię elektryczna.

  – od 1.08.2015 r. z opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Szmaragdowej 46 – II klatka mieszkania od nr 11 do 20.

  – z dniem 01.08.2015 r. od opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 6,90zl/m2/lokal/m-c w nieruchomości Bursztynowa 29 kl. IV – mieszkania od nr 25 do 32a.

 5. Wynajmu lokalu użytkowego

  – najmu lokalu użytkowego przy ulicy Sympatycznej z przeznaczeniem na biuro.

  – przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Biedronki na nowego najemcę.

  – przepisanie najmu części lokalu przy ulicy Różanej na nowego podnajemcę z przeznaczeniem na prowadzenie biura.

  – brak zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego z właścicielem lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej.

 6. Skierowania wniosków:

  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 10 dłużników wyszczególnionych w załączniku.

  – o założenia księgi wieczystej i ustanowienia hipoteki przymusowej wobec dłużnika.

  – na spisanie w koszty operacyjne Zarządu kwoty 420,97 zł – niedopłaty wynikającej z rozliczenia CO za 2013 r..

  – wycofał z Rady Nadzorczej wniosek wobec dłużnika zam. Bursztynowa w osiedlu Widok o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji zajmowanego przez w/w lokalu mieszkalnego w związku z dokonanymi wpłatami na poczet zadłużenia.

III. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zawieszenie postępowania egzekucyjnego i rozłożenia zadłużenia na raty.

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu.

– odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty rat kredytu.

– zmiany wysokości zaliczki na CO.

– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych.

– rozliczenie wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Kaczeńcowej.

Zarząd przeanalizował realizację wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r..

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie