ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” w Lublinie o posiedzeniach w dniach 7, 13, 20, 27 stycznia 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 7, 13, 20, 27 stycznia 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

 1. Podjął uchwały w sprawach:

  – przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych
  – przyjęcia na współczłonków
  – ustanowienia hipoteki przymusowej w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni wobec dłużników
  – ustalenia ceny wywoławczej na przetarg na mieszkanie przekazane do dyspozycji Spółdzielni
  – księgowania kosztów opłat licencyjnych dla ZAIKS w domach kultury SM Czuby w koszty mienia (utrzymanie pomieszczeń).
  – rozpisanie referendum w sprawie sposobu rozliczenia energii cieplnej w budynku przy ulicy Szaserów 11.

 2. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

  – przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie:
  a) samodzielnego wejścia do lokalu w budynku przy ulicy Różanej 1,
  b) budowę pawilonu handlowo- usługowych przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba,
  c) wykonanie renowacji i malowanie powierzchni ścian elewacji skażonych mikrobiologicznie budynku mieszkalnego Agatowa 12 oraz remontu cokołów budynków Agatowa 12, 14, 16 w osiedlu Poręba,
  d) wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 9, Szafirowa 3, Turkusowa 1, Bursztynowa 12, 8, 1 w osiedlu Poręba,
  e) remont wiatrołapów do budynku przy ulicy Tymiankowa 54, 56, 58 w osiedlu Łęgi,
  f) roboty związane z wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w mieszkaniach, lokalach usługowych w osiedlu Błonie, Widok, i instalacji odgromowej w osiedlu Skarpa,
  g) koszenie trawników w osiedlach Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba, przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie Widok i Poręba.
  – przepisania umowy najmu lokalu użytkowego
  – wynajmu lokalu użytkowego
  – skierowania wniosków na drogę postępowania sądowego wobec dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych
  – skierowania wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji
  – przepisanie umowy na dzierżawę terenu:
  – wprowadzenie nowego składnika opłat „sprzątanie klatek schodowych” w osiedlu Widok
  – zmiany stawek opłat czynszowych w poz. – konserwacja instalacji c.o. i konserwacja logoterm w osiedlu Widok
  – wyboru oferty na wykonanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże

 3. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

  – przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu
  – odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu
  – zawieszenia postepowania egzekucyjnego
  – zmiany wysokości zaliczki na CO
  – zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych
  – wycofanie pozwu o zapłatę
  – przedłużenie terminu na załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do lokalu
  – zmiana najemcy lokalu

 4. Opracował dla członków i mieszkańców SM Czuby informacje, które zamierza umieści w „Informatorze” – luty 2015 r.

  – Koszty podgrzania wody i opłaty za odczyt wodomierzy
  – Podzielniki kosztów rozliczania ciepła
  – Wymiana instalacji gazowej w os. Łęgi
  – Wymiana instalacji gazowej w os. Skarpa

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie