ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” w Lublinie o posiedzeniach w dniach 3, 10, 27, 24, 31 marca 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 27, 24, 31 marca 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych – przyjęcia na współczłonków

– ustanowienia hipoteki przymusowej w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni.

– na przeniesienie środków:
a) pomiędzy grupami pracowników w planie na 2014 r. w osiedlu Ruta
b) zwrot części kosztów tj. kwoty 55 081,30 związanych z zakupem urządzeń zabawowych na placach zabaw i budową boisk do koszykówki oraz ich wyposażenia z kosztów Domu Kultury Ruta na konto „ mienie spółdzielni”.
c) w koszty operacyjne osiedla Błonie kwoty 1 557 ,40 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych za przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie

– wygaszenia prawa użytkowania wieczystego dla działek przy ulicy Bocianiej i Rucianej.

– planu urlopów na 2015 r.

– zatwierdził plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 2015

– zatwierdził wzór rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 r. – w systemie uproszczonym,

– zatwierdził rozliczenie zadłużonego mieszkania przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu o na:
  – roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta i Widok,

  – wykonanie malowania ogrodzenia nieruchomości EW 22 i EW 23 przy ulicy Topazowej 4 i 6 w osiedlu Widok,

  – wykonanie okładzin z płytek gres oraz cokolików korytarzy kondygnacji od 1 do XI w budynku przy ulicy Bursztynowa 30 w osiedlu Widok,

  – drugiego przetargu na wykonanie remontu tarasu nad garażami w budynku przy ulicy Różanej 6 w osiedlu Ruta,

  – wykonania miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok,

  – wykonanie remontu tarasu nad garażami w nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok,

  – wykonanie remonty kabin dźwigów osobowych oraz towarowych w nieruchomości EW02 przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 oraz remont kabiny towarowej w nieruchomości EW 09 przy ulicy Bursztynowej 30 w osiedlu Widok,

  – sprzedaż lokal mieszkalny przy ulicy Kaczeńcowej 10/20 w osiedlu Łęgi,

  – naprawy elewacji ( ścian szczytowych) budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok,

  – miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 31 w osiedlu Widok,

  – wykonanie remont placu przed wejściem do budynku przy ul. Stokrotki 7 – wymiana na kostkę brukową oraz wykonanie docieplenia stropodachów w budynkach przy ul. Dziewanny 1 i 5 w osiedlu Ruta,

  – wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok.

 2. Uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez oferentów biorących udział w przetargach:
  – na remont balkonów w osiedlu Skarpa,
  – na wykonanie remontu tarasu nad garażami w nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok,
  – wymiany wodomierzy z odczytem tradycyjnym w osiedlu Widok,
  – na remont kabin towarowych – Szmaragdowa 30 i 34.
 3. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – roboty związane z koszeniem trawników w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba, wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w p[rac z firma wskazaną w protokole tj. SITA Wschód Sp. z o.o.

  – wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Bursztynowej 17, 24, 35 oraz: Topazowej 4 i 6 (lokale) i ul. Bursztynowej 19 (mieszkania) – 284 szt.;
  Wyraził zgodę na zlecenie realizacji wymiany wodomierzy z odczytem radiowym, Firmie ISTA Polska Sp. z o.o wskazanej w protokole.

  – wymiana wodomierzy z odczytem tradycyjnym w budynkach przy ul. Bursztynowej 24, 29, 30, 31, 32, 35, 37 i 41 oraz przy ul. Szmaragdowej 4, 16, 30, 34, 36 i 46 – 4356 szt.,wymiana ciepłomierzy
  z odczytem radiowym przy ul. Bursztynowej 17 (lokale) – 17 szt.; wymian; ciepłomierzy z odczytem tradycyjnym przy ul. Bursztynowej 19 i 21 (mieszkania) – 151 szt. Wyraził zgodę na zlecenie realizacji wymiany ciepłomierzy, Firmie METRONA POLSKA Pomiar i Rozliczenia Sp. z o.o.

  – na remont balkonów budynku przy ulicy Tatarakowej 2, 14, Bocianiej 6, Biedronki 3, 9, Kaczeńcowej 1, 3, 5, 10, Wiklinowej 4 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zlecenie realizacji w/w prac firmie „BUDREX BH”.

  – na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa w 2015 r., wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. WARTEM – BUD Bis.

  – na wymianę wodomierzy z odczytem tradycyjnym w budynkach mieszkalnych Bursztynowa 24, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, Szmaragdowa 4, 16, 34, 36, 46, oraz wyraził zgodę na zawarci umowy na wykonanie w/w prac z Firmą Capital Inwestment Systemy Opomiarowania Sp. z o.o wskazaną w protokole.

  – na malowanie ogrodzenia w nieruchomości przy ulicy Topazowej 4 i 6 w osiedlu Widok i wyraził zgodę na zlecenie wykonania w/w robót wskazanej w protokole Firmie Remontowo Budowlanej „Wal – Bud”,

  – wykonania okładziny z płytek gres posadzek i cokolików korytarzy w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 30 w osiedlu Widok oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac firmie wskazanej w protokole.

  – na roboty dociepleniowe budynków w osiedlu Skarpa oraz wyraził zgodę na zawarci umowy na wykonanie w/w prac z Firmą Zakładem Remontowo Budowlanym, Bekoniarstwo i Brukarstwo wskazaną w protokole.

  – na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta i Widok Skarpa oraz wyraził zgodę na zawarci umów na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. Przedsiębiorstwem Budowlanym, firma KPRD Sp. z o.o., firmą STANDROG, KOM – EKO, „ZOSTA” Zakładem Robót Drogowych .

  – na wykonania remontu kabin dźwigów osobowych oraz towarowych (4 szt.) w Nieruchomość: EW-02 przy ul. Szmaragdowej 30 i 34 oraz remontu kabiny towarowej (l szt.) w Nieruchomość: EW-09 przy ul. Bursztynowej 30 w Os. ..Widok”. Wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmie INWESTPROJEKT DŹWIG Sp. z oo. remontu kabiny towarowej Bursztynowa 30

 4. Przepisania umowy najmu lokalu użytkowego
  – lokal użytkowego – gabinet kosmetyczno- fryzjerski, przy ulicy Fantastycznej 6/2a i 4/a w osiedlu Skarpa
 5. Wynajmu lokalu użytkowego
  – położonego przy ulicy Dragonów 2/3i z przeznaczeniem na studio grafiki komputerowej,
  – położonego przy ulicy Tymiankowej 1/2a z przeznaczeniem na klub zdrowego odżywiania,
  – położonego przy ulicy Dziewanny 5/2a z przeznaczeniem na sklep internetowy,
 6. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie egzekucji wobec 10 dłużników
  – na drogę postępowania sądowego wobec dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych
 7. Wycofania wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał w sprawie:
  – wystąpienie z powództwem cywilnym o nakaz sprzedaży w drodze licytacji lokalu.
  – pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 67 Statutu
 8. Zmiany od 1.04.2015 wysokość składnika opłat eksploatacyjnych w poz.
  – na fundusz remontowy w nieruchomości Sasankowej 1, 3, 5 w osiedlu Ruta. z 1,40 zł /m2 na 1,15 zł /m2,

  – zaliczek na podgrzanie cieplej wody użytkowej w osiedlu Poręba, Widok, Łęgi, Widok, Ruta,

  – zaliczek na podgrzanie cieplej wody użytkowej dla budynków przynależnych do wymiennikowni PC 1, 2 oraz dla poszczególnych budynków z indywidualnymi wymiennikami przy ulicy Fantastycznej, Sympatycznej, Radości 4, 10, 12, 14 w osiedlu Skarpa,

  – z tytułu podgrzania wody i centralnego ogrzewania w okresie 2015 r. dla budynków przy ulicy Przytulnej w osiedlu Niska Skarpa,

  – zaliczki na energię elektryczną w osiedlu,

 9. Wprowadzenie od 1.04. 2015 r. nowego składnika opłat „sprzątanie klate schodowych”
  – w wysokości 7,00 zł/ m –c /lokal (bruttu) w osiedlu Łęgi w nieruchomości Biedronki 5 – kl. III mieszkania od nr 21 – 30,

  – w wysokości 6,90 zł/ m –c /lokal (bruttu) w osiedlu Widok w nieruchomościach Topazowa 6 – kl. I – mieszkania od nr 1 – 12, Topazowa 6 – kl. IV – mieszkania od nr 29 – 40, Bursztynowa 23 – kl. IV – mieszkania od nr 25 – 32

  – wysokości 6,48 zł/ m –c /lokal (bruttu) w osiedlu Błonie w nieruchomości Rycerska 2 – kl. V – mieszkania od nr 41 – 50

  – w wysokości 7,00 zł/ m –c /lokal (bruttu) w osiedlu Łęgi w nieruchomościach Tatarakowa 6 – kl. I – mieszkania od nr 1 – 10

  Podpisania aneksu z firmą EFZON” na wykonanie w/w prac,

III. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu
– odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty rat kredytu
– zawieszenia postepowania egzekucyjnego
– zmiany wysokości zaliczki na CO
– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych
– wycofanie pozwu o zapłatę
– zmiana najemcy lokalu
a) w osiedlu Ruta na pracownię techniczno – ortopedyczną.
b) w osiedlu Skarpa na pracownie protetyczną.
c) w osiedlu Błonie na zakład fryzjerski.
d) w osiedlu Łęgi na biuro firmy produkującej meble na wymiar.
e) w osiedlu Błonie studio grafiki komputerowej, druk Cyfrowy.
d) na wzajemną zamianę lokali.

IV. Opracował dla członków i mieszkańców SM Czuby informacje, które zamierza umieści w „Informatorze” – kwiecień 2015 r.
– Efekty działań termomodernizachunych SM „Czuby”
– Wymiana instalacji gazowej
– informacja dotycząca funduszy unijnych

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie