ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby w Lublinie na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 29 kwietnia 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 29 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółdzielni:
I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych
– przyjęcia na współczłonków
– zatwierdził rozliczenie zadłużonego mieszkania przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta.
– udzielenia Z-cy Prezesa ds. eksploatacji – Bożenie Zielińskiej, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.
– obniżył o kolejne 10% cenę wywoławcza do kwoty 187 200,00 zł na lokal mieszkalny przy ulicy Kaczeńcowej 10/20 przeznaczony na przetarg.
– odstąpił od naliczania opłat na utrzymanie mienia dla właścicieli pawilon wolnostojących

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu o na:
  – punktowe przełożenie chodników z regulacją włazów studzienek i krat deszczowych w osiedlu Błoni , zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,
  – wykonania remontu elewacji ( ścian szczytowych) budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok i zlecenie firmie Zakład Remontowo Budowlany Bekoniarstwo i Brukarstwo wykonanie w/w robót,
  – wykonania dodatkowych robót budowlanych polegających na poszerzeniu wykonanego chodnika przed wejściem do lokalu nr 2a przy ulicy Różanej 1 do warunków technicznych wymaganych dla ciągu pieszo jezdnego. Zlecenie wykonanie w/w robót firmie Zakład Remontowo Budowlany Bekoniarstwo i Brukarstwo,
  – dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w osiedlu Łęgi.
  Zlecenie wykonanie w/w robót firmie Avis Ekologiczne place zabaw,
  – wykonania na dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w osiedlu Ruta przy ulicy Stokrotki 7 i Dziewanny 11,13,15 . Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,
  – awaryjną naprawę ulic w osiedlu Łęgi oraz nawierzchni garaży przy ulicy Bocianiej 1.
  Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,
  – na zlecenie firmie ZOSTA Zakład Robót Drogowych wykonanie chodnika wzdłuż sięgacza Szmaragdowa 4 – 16 w osiedlu Widok,
  – rozszerzenia zakresu robót związanych z remontem chodników w osiedlu Skarpa, zlecenie w/w prac firmie STANDROG Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego, które wykonuje remont chodników w osiedlu,
  – zakup w firmie LEDING plafonów ze źródłem światła LED dla osiedla Ruta .
  – wykonania świadectw energetycznych dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Różanej 1, Kaczeńcowa 10,
  – zakup krzeseł komputerowych i regału na wyposażenie administracji osiedla Ruta.
  – przedłużenia termin do na 31.05.2015 r. wykonania projektu technicznego budowy chodnika przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – wykonanie remontu tarasu nad garażami w nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z formą PUH LOOK wskazaną w protokole,
  – wykonanie miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 31 w osiedlu Widok – unieważnił przetarg Wyraził zgodę na zlecenie wykonania w/w robót w ramach zlecenia z wolnej ręki,
  – prace remontowe w osiedlu Ruta – remont placu przed wejściem do budynku przy ul. Stokrotki 7 – wymiana na kostkę brukową, wykonanie docieplenia stropodachów w budynkach przy ul. Dziewanny l i 5 . Wyraził zgodę na zawarcie umów na ich wykonanie z Firmą P.B.MARKA i ZRBBIB,
  – roboty związane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie i Widok oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w praz z firmą SPEKTRUM i MEGA – PIAST,
  – remont kabiny dźwigu towarowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 30 oraz remont kabin osobowych i towarowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 30 i 34 w osiedlu Widok,
  – cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z wykonawcą wskazanym w protokole tj. firmą Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,
  – punktowe przełożenie chodnika z regulacją włazów studzienek i krat deszczowych w osiedlu Błonie, Wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie w/w prac z wykonawcą wskazanym w protokole,
  – roboty modernizację i montaż bramy do poziomu górnego garaży przy ulicy Bocianiej 1 w osiedlu Łęgi.
 3. Przepisania umowy najmu lokalu użytkowego – położonego przy ulicy Tatarakowej 1

 4. Wynajmu lokalu użytkowego
  – położonego przy ulicy Dziewanny 5/2a z przeznaczeniem na lokal magazynowo – biurowy
  – przedłużenie do dnia 30.06.2015 r. wypowiedzenia lokalu użytkowego położonego przy ulicy Przedwiośnie 2
 5. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie egzekucji wobec 10 dłużników
  – na drogę postępowania sądowego wobec 29 dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych

III. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu,
– odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty rat kredytu,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zmiany wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych,
– zwolnienia zajętego do egzekucja mieszkania z odrębnej własności,
– zamiany lokalu mieszkalnego,
– przedłużenia terminu na wykonania wszystkich prac oraz załatwienia formalności koniecznych do uregulowania stanu prawnego w/w lokalu mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej,
– wstrzymania wszelkich działań , związanych z uzyskaniem sadowego nakazu sprzedaży w drodze licytacji prawa do lokalu przy ulicy Hetmańskiej
– zamianę kaucji z gotówki na zabezpieczenie notarialne dzierżawcy terenu w osiedlu Skarpa .

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie