ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 23 listopada 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 23 listopad 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– wystąpienia z członkostwa – skreślenia z rejestru członków,
– zatwierdzenia korekty planu mienia spółdzielni na 2015 r.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – wykonania projektu budowy miejsc postojowych w osiedlu Skarpa.
  – zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu wykonania projektu instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie rzeźby usytuowanej na działce 49/17 w osiedlu Skarpa ,
  -zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie ELEKTROŁUK – Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych wykonania instalacji elektrycznej rzeźby usytuowanej na działce 49/17 w osiedlu Skarpa ,
  – zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonania projekturozdziału i wykonaniarozdziału instalacji elektrycznej dla mieszkania przy ul. Fantastyczne w os. Skarpa.
  – zlecenia w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie STANDROG Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego wykonania miejsc postojowych z ekologicznych geokrat przy ul. Romantycznej w os Skarpa.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – unieważnienie przetargu na realizację zespołu garażowo – usługowego przy ulicy Filaretów 52 w osiedlu Skarpa.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego
  – zamiany lokalu użytkowego przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi na inny lokal przyjętej samej ulicy wyposażony w centralne ogrzewania.
  – wynajmu lokalu przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na działalność poligraficzną
  – wynajmu lokalu przy ulicy Przedwiośnie w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na gabinet masażu
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 10 osób . które nie reagują na wezwania do zapłaty
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże wobec 2 osób,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wobec 17 osób

 

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych.
– umieszczenie reklamy na ogrodzeniu parkingu

IV. Inne
– utworzenia rezerwy na należności z tytułu opłat eksploatacyjnych z lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadzie umów najmu, na które Spółdzielnia posiada wyroki sądowe a także prowadzone są postępowania egzekucyjne.

– rozwiązania rezerw wg stanu na 31.10.2015 r. na pokrycie zaległości w opłatach czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę terenu, po spłacie zaległości przez najemców.

– ustanowienia hipoteki przymusowej wobec dłużnika zam. przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa – otwarcia ofert na wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2015 r

– wprowadzenia z dniem 1.01.2016 r. nowego składnika opłat eksploatacyjnych” sprzątanie klatek schodowych dla mieszkańców nieruchomości ES 004 ul. Romantyczna 9.

– wymianę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 11 i Radości 5 w osiedlu Skarpa oraz wprowadzenia od 1.01.2017 r. nowego składnika opłat w wysokości 25 zł/mieszkanie dla mieszkańców tych nieruchomości

– podpisania umowy z Orange Polska S.A. na nieodpłatne udostępnienie przyłącza kanalizacji teletechnicznej w celu umożliwienia zasilania budynku przy ulicy Agatowej 7 w sygnał teletechniczny

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie