ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 2, 8, 16, 22, 29 grudnia 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 8, 16, 22, 29 grudzień 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– wystąpienia z członkostwa – skreślenia z rejestru członków,
– zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej – wyliczenia ekwiwalentu za i naprawę
– zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej wprowadzając strefę zamieszkania w nieruchomościach Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25
– zatwierdził wstępną cenę 1m2 powierzchni użytkowej garażu i lokali usługowych w zespole garażowo – usługowym A i B przy ulicy Filaretów 52
– rozpoczęcie naboru uczestników budowy lokali usługowych i garaży w zespole garażowo – usługowym A i B przy ulicy Filaretów 52 w oparciu o posiadany projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Pracownia Projektowa „Dom l Wnętrze” wykonanie Dokumentacji Technicznej remontu balkonów przy ul. Bocianiej 8, Tatarakowej 6,16, Biedronki’ 5, Kaczeńcowej 8, Tymiankowej 3, 48, 52,
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Fabryka Okien Spectrum wymianę
  uszkodzonych w czasie włamania drzwi do lokali użytkowych w budynku administracji przy ulicy Dragonów 2 w osiedlu Błonie.
  – w trybie „zapytania o cenę” firmie FRAJDA Sc na zakup urządzeń zabawowych, fitness, wygrodzenia strefy fitnes na plac zabaw przy ul. Biedronki.
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki od wskazanego we wniosku oferenta zakup komputera wraz z oprogramowanie na potrzeby Administracji osiedla Łęgi
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki na montaż monitoringu w budynku administracyjno – warsztatowym przy ulicy Dragonów 2
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki od wskazanego oferenta zakup drukarki, skanera i faxu na potrzeby administracji osiedla Widok
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie STANDROG Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego wykonania remontu chodnik; przy ul. Radości l w osiedlu Skarpa
  – w trybie „zapytania o cenę” firmie FRAJDA Sc. ze środków eksplantacji osiedla Skarpa urządzeń zabawowych na ogólnoosiedlowe place zabaw przy ul. Gościnnej i Sympatycznej.
  – w trybie „zapytania o cenę” w firmie FRAJDA Sc. ze środków eksplantacji osiedla Łęgi urządzeń zabawowych na doposażenie placu zabaw przy ul. Biedronki i Kaczeńcowej.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – z przetargu nieograniczonego na budowę zespołu garażowo- usługowego przy ulicy Filaretów 52 w osiedlu Skarpa
 3. Wynajmu lokalu użytkowego
  – położonego przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi z przeznaczeniem na zakład fryzjerski.
  – położonego przy ulicy Ułanów 14 w osiedlu Błonie.
  – przepisanie z dniem 1.11.2015 r. umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Przytulnej 4 w osiedlu Skarpa z osoby fizycznej na spółkę
  – cofnięcie wypowiedzenia umowy na dzierżawę terenu przy ul. Stokrotki w osiedlu Ruta i przedłużenie spłaty zaległości wobec spółdzielni do dnia 31.12.2015 r
  – położonego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa firmie POL-TRADE
  – wypowiedział umowę o dzierżawę terenu pod pojemniki na odzież używaną firmie REDPOL RECYKLING sp. z o.o.
  – zmiana z dniem 1.01.2016 r. funkcji lokalu użytkowego na pomieszczenie gospodarcze położonego w podpiwniczeniu budynku Tatarakowa 14.
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 3 osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże wobec 4 osób,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wobec 48 osób
  – do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru spółdzielni 26 członków oczekujących, którzy nie ubiegają się o ustanowienie prawa do lokalu.

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych.
– przeksięgowanie kaucji na konto opłat eksploatacyjnych w celu zmniejszenia zadłużenia lokalu przy ul. Sympatycznej w osiedlu Skarpa

IV. Inne
– utworzenia rezerwy na należności z tytułu opłat eksploatacyjnych z lokali mieszkalnych na które Spółdzielnia posiada wyroki sądowe a także prowadzone są postępowania egzekucyjne.
– rozwiązania rezerw na pokrycie zaległości w opłatach czynszowych za lokale użytkowe i dzierżawę terenu, po spłacie zaległości przez najemców.
– ustanowienia hipoteki przymusowej wobec dłużnika zam. przy ulicy Rycerskiej w osiedlu Błonie
– zwiększenie z dniem 1.04.2016 r. stawki funduszu remontowego nieruchomości EW 25 ul. Bursztynowa 31 z 0.23zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań na 0.50 zł/m2
– zmniejszenie czynszu za lokal użytkowy przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi w okresie styczeń – maj 2016
– zaprzestanie naliczania opłat na utrzymanie mienia spółdzielni za lokal przy ul. Biedronki w osiedlu Łęgi.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie