ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22, 29 września 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22, 29 września 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– ustalenia planu kosztów zarządzania na 2016 r.
– ustalenia plan remontów mienia spółdzielni na 2016 r.
– ustalenia plan utrzymania mienia spółdzielni na 2016 r.
– ustalenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016r.
– udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowo-księgowych pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.
– zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 8.02.2011 r
– ustalenia wysokość składników opłat w lokalach użytkowych mienia spółdzielni oraz dzierżawę terenu na terenie mienia od 2016. od 01.01.2016 r.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Firmie EL ENERGY na wykonanie montażu nasad kominowych z turbowentami na kominach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 32 i 37 w osiedlu Widok
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie P.H,U „INSTALATOR” na wykonanie profesjonalnego mycia ścian elewacji zewnętrznej budynku przy ulicy Sasankowej 3 od parteru do ostatniego piętra od strony północnej
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Pracowni Projektowej Dom i Wnętrza na wykonanie projektów wymiany docieplenia ścian szczytowych w budynkach przy ulicy Sympatycznej 3, Fantastycznej 15.17 w osiedlu Skarpa
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Zieleni LSM Sp. Cywilna na wykonanie, prześwietlenie drzew wysokich rosnących w obrębie ul. Radości 1, Fantastycznej 13 i skrzyżowania ulicy Radości z Romantyczną w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie GAZ-SERWIS na wykonanie rozbiórki koszy okien piwnicznych, zamurowanie 4 szt. okien piwniczych, izolację ścian przyziemia, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; w nieruchomości Szmaragdowa 4a w IV kwartale bieżącego roku :
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” – firmie P.P.H.U. „INTERMET na dostawę i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej schodów wejściowych do zaplecza lokalu 1 a oraz dostawę i montaż podestu wejście do lokalu 1 b w nieruchomości Szmaragdowa 4a
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki w firmie „ Frajda” Sc na zakup ze środków mienia SM Czuby urządzeń zabawowych na ogólnoosiedlowe place zabaw przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Przedsiębiorstwu Handlowemu „LUB – HAND” wymianę 2 szt. drzwi do Sali konferencyjnej w budynku przy ulicy Watykańskiej 6,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie dwóch barierek przy wejściach do budynku przy ulicy Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarpa oraz wykonanie podłoża pod mozaikę wraz z odwodnieniem muru oporowego przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „EFZON” na sprzątanie III klatki schodowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 54
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie TP CAM – BUD na remont schodów zewnętrznych na galerii stanowiącej dojście do lokali usługowych znajdujących się na I piętrze w budynku usługowo – handlowy, przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok.
  – w trybie zapytania o cenę na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew liściastych na terenie osiedla Łęgi.
 2. . Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – unieważnienia przetargu na realizacje zespołu garażowo – usługowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa
 3. Wynajmu lokalu użytkowego
  – przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok
  – zawarcie z dniem 1.09.2015 r. umowy na dzierżawę terenu na reklamę wolnostojąca typu bilbord przy ulicy
  Bocianiej 1
  – zmiany stawki dzierżawy pod kioskiem i wykonanym zadaszeniem dla dzierżawcy terenu przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta
 4. Skierowania wniosków :
  – do Sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 55 dłużników
  – do komornika o wszczęcie egzekucji wobec 20 dłużników
  – wycofania 2 wniosków z Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji lokalu mieszkalnego członków, którzy spłacili zadłużenie wobec spółdzielni .
  – do Rady Nadzorczej wniosków o podjęcie uchwał w sprawie wystąpienia z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji lokalu mieszkalnego wobec 4 dłużników,
  – do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 67 Statutu 17 członków.

III. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego i rozłożenia zadłużenia na raty
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych
– zmiany wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych,

IV. Inne
– zawarcia aneks z firma „BUDREX” do umowy Nr 4/EŁ/05 z dnia 12.03.2015 r. na zmianę terminu (przedłużenie ) na wykonania remontu balkonów w osiedlu Łęgi.
– zatwierdzenia procedury odbioru pawilonu handlowo – usługowego przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba,
– zmiany systemu rozliczania kosztów CO tj. zastąpienie od 1.01.2016 r zindywidualizowanego systemu rozliczania kosztów ogrzewania w budynku przy ulicy Różanej 6 w osiedlu Ruta, systemem uproszczonym wraz z naliczeniem miesięcznej stawki opłat zaliczkowej na centralne ogrzewanie w wysokości 2,36 zł/m2
– wystąpienie do firm biorących udział w przetargu na dostawę Internetu w SM Czuby o uszczegółowienie oferowanych warunków przesyłu danych oraz warunków technicznych wykonywania brakujących przyłączy.
– uznanie iż termin umowny umowy z dnia 19 marca 2015 r z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej na połączenie pawilonów przy ul. Agatowej 7, 9 został dotrzymany
– na odstąpienia od naliczania kary umownej za 4 – dniową zwłokę w realizacji zamówienia ma podstawie umowy o opracowanie dokumentacji projektowej na zespół garażowo – usługowy przy ul. Filaretów 52.
– wykonanie dodatkowych prac przy remoncie podjazdu do garaży przy ulicy Tatarakowej 5 w osiedlu Łęgi.
– skierowania do mieszkańców informacji „ Głosujmy na inwestycje finansowane z budżetu miasta w 2016 r”.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie