ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu nr 9/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Protokół nr 9/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.03.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 4 osobom w terminie do 31.12.2014 r. w tym 2 osobom termin ostateczny
– 1 osobie na raty w wysokości 700 zł z kontrolą po 3 miesiącach, czy w/w wywiązuje się ze złożonego zobowiązania

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
oraz 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu

rozliczenia niedoboru bilansu zużycia wody

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozliczanie niedoboru bilansu zużycia wody w w ramach nieruchomości Sympatyczna 2 i 4 zgodnie z § 14 ust.4 regulaminu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

likwidacji przedmiotów

Zarząd Spółdzielni zatwierdził zgodnie z załącznikami 3 wnioski komisji kwalifikacyjnej dot. likwidacji przedmiotów niewbudowanych znajdujących się na wyposażeniu Administracji Osiedla Skarpa.

wymiany instalacji gazowej

Zarząd Spółdzielni decyzje w sprawie wymiany instalacji gazowej w najstarszych budynkach przy ulicy Gościnnej 15, 1, 3, 5 w osiedlu Skarpa w roku 2015 i zadłużeniu tej nieruchomości ze środków spółdzielczych – podejmie po opracowaniu i przedłożeniu harmonogramu spłaty, wpływu środków z odpisu w każdym roku na fundusz wymiany i określeniu przewidywanego kosztu wymiany instalacji w każdym roku.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na:
a) wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa w 2014 r. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmami wskazanymi w protokole tj. MARTEN-BUD i PROBUD .

b) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Skarpa ,Łęgi, Błonie Widok . Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firma wskazaną w protokole tj ELEKTRO-Bielsk

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania ocenę” na wykonanie naprawy elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 24. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) nieograniczonego na remont wiatrołapów w budynkach Kaczeńcowa6, Biedronki 9, 11, Bociania 6, 8, 10 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawarta we wniosku.

c) w trybie „zapytania ocenę” na sprzątanie klatek schodowych w budynkach przy ulicy Topazowa 6 klatka III m mieszkania od nr 21 – 28, zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawarta we wniosku.

d) na podstawie § 46 pkt 1 i 2 regulaminu w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie CHEMAX zlikwidowanie niedrożności kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ulicy Kawaleryjskiej 14, 16, 18, Szaserów 1, 9, 11, Hetmańskiej 6, 8, 10.

opracowania dokumentacji

Zarząd Spółdzielni wyraża zgodę na przedłużenie do dnia 30.04.2014 r. terminu opracowania dokumentacji projektowej pawilonu usługowego przy ulicy Agatowej 7 na działce nr 19/6 w osiedlu Poręba.

zawarcia umów na abonamenty telefoniczne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie umów na abonamenty telefoniczne sieci PLUS GSM dla potrzeb dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy Radości 14, Fantastycznej 17 w osiedlu Skarpa.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

– zatwierdzenie protokołu z przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Sympatycznej 14/1 – cena wylicytowana 133 000,00 zł

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni przeanalizował poniżej przedstawiony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. po zaopiniowaniu zostanie zamieszczony w Informatorze dostarczonym wszystkim osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie.
Na tym protokół zakończono.

Sporz Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie