ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 47/2014 z dnia 18.11.2014 r.

Protokół nr 47/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 18.11.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2015 r.
Oraz
– 1 osobie w terminie do 30.11.2015 r. z tytułu normatywu
– 1 osobie w terminie do 31.05.2016 r. z tytułu normatywu

zawieszenia spłaty rat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. Stokrotki w osiedlu Ruta na zawieszenie spłaty rat zadłużenia na okres 3 miesięcy uznając argumenty zawarte w podaniu za wiarygodne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 58 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników .

Oraz przeciw 12 mieszkańcom o zapłatę należności czynszowych tych, którzy nie zamontowali wodomierzy radiowych i wnieśli pozew zbiorowy przeciw Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 70%
Oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu bieżących rat normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zlecenia wykonania dokumentacji

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 4 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie Pracowni Projektowej „Dom i Wnętrza” , która opracowywała dla osiedla Łęgi 6 projektów o zbliżonym zakresie w ubiegłym roku – wykonania dokumentacji technicznej remontu wiatrołapów przy ulicy Tymiankowej 54,56,58 w Osiedlu Łęgi.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– w związku z dokonaną wpłatą na poczet zadłużenia wycofał z Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wytoczenia powództwa cywilnego o nakazie sprzedaży w drodze licytacji skierowany wobec:
– 1 osoby zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta
– 1 osoby zam. Sympatyczna w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– z dniem 24.11.2014 r. zatrudnił na 3 miesięczny okres próbny nowego pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych lokali użytkowych
.

W tym miejscu w protokole umieszczono informację o zadłużonych lokalach użytkowych w osiedlu Skarpa i Ruta.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie