ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 46/2014 z dnia 12.11.2014 r.

Protokół nr 46/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 12.11.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.09.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2015 r.

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania ( wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych , rozkładanie długu na raty ) okazały się bezskuteczne.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek :

– 3 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Gościnna w osiedlu Skarpa oferentowi poz 1 załącznika – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy .

zawarcia aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu:
a) z firmą „EFZON” na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych oraz na wprowadzenie z dniem 1.12.2014 r. do opłat czynszowych poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości zł brutto/ mieszkanie w budynku przy ulicy Biedronki 11 kl. VI mieszkania od nr 51 do 60.

b) z firmą Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych i Gazowych do umowy nr 7/EŁ/2014 z dnia 21.02.2014 r. na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w osiedlu Łęgi – przedłużenie terminu z uwagi na trwające roboty związane z wykonywaniem nowej instalacji gazowej w osiedlu.

opuszczenia lokalu

Zarząd Spółdzielni zakreślił dotychczasowemu najemcy ostateczny termin opuszczenia lokalu użytkowego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa na dzień 14 listopada 2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych członkowi zam. przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi z osobą posiadającą lokal mieszkalny przy ulicy S. Maczka w Chełmie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia członkowi posiadającemu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w budynku Romantyczna w osiedlu Skarpa w związku z przepisaniem mieszkania na – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki przymusowej wobec n/w dłużników w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności spółdzielni – w tym miejscu w protokole
Umieszczono dane osobowe dłużników.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych
.

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował poniższe zestawienia:

– zadłużenie mieszkańców Osiedla Skarpa w 2014 r. wynosi – w tym miejscu w protokole umieszczano zestawienie.

– zadłużenia z tytułu opłat czynszowych na 30.09.2014 r. w SM Czuby w Lublinie wynoszą – w tym miejscu w protokole umieszczano zestawienie.
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie