ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 r.

Protokół nr 4/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28.01.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 31.12.2014 r. w tym 1 osobie termin ostateczny

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

wyboru oferty

W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz ofert na wykonanie książeczek opłat na lokale mieszkalne i garaże.

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu powyżej przedstawionych ofert postanowił do wykonania książeczek opłat na lokale mieszkalne i garaże wybrać ofertę nr 5 tj. firmę Fexmet Częstochowa – 0,75 zł.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na roboty związane z wymianą wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach osiedla Skarpa, Łęgi, Widok, Poręba .Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole komisji tj. ISTA Polska SA Oddział w Lublinie,

b) na remont balkonów przy ulicy Tymiankowej 54,56,58 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole komisji tj. BUDREX BP

zakupu luster

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zakup luster do Sali tanecznej Domu Kultury Ruta ze względu na sytuację finansową.

zakupu kotła gazowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup wraz z montażem kotła gazowego grzewczego służącego ogrzewaniu pomieszczeń siedziby Administracji Osiedla Widok.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

ustanowienia hipoteki przymusowej

– w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki przymusowej wobec niżej wymienionych dłużników – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe ujętych w wykazie dłużników .
Przeciw tym dłużnikom prowadzona jest również egzekucja przez innych wierzycieli.

– w związku z uruchomieniem nowego stanowiska pracy w dziale członkowsko – mieszkaniowym, między innymi do ustanawiania hipotek przymusowych, wyraził zgodę na jego wyposażenie w odpowiedni sprzęt komputerowy

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– jednomyślnie – 3 za, podjął uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Uchwała nr 2/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27.01.2014 r. w sprawie ustalania w Spółdzielni planu urlopów wypoczynkowych.

– Uchwała nr 3/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 28.01.2014 r. w sprawie: powołania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Domach Kultury.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni analizował zakres i sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie