ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 39/2014 z dnia 23.09.2014 r.

Protokół nr 39/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 23.09.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 15.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 30.09.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2016 r.
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przesunięcie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o egzekucję należności

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%

zatwierdzania składników opłat

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wysokość składników opłat w lokalach użytkowych mienia spółdzielni oraz dzierżawy terenu mienia zgodnie z załącznikiem:

W tym miejscu w protokole umieszczono Stawki opłat eksploatacyjnych od 01.01.2015 r.
Lokale i dzierżawa terenu mienia Spółdzielni w nieruchomościach:
03ES, 11ES, 12ES, 14ER, 16ER, 21 ER, 22ER, 23ER, 29ER, 17EŁ, 14EB,15EB, 18EW, 12EP oraz poza nieruchomościami. zgodnie z naliczeniami Urzędu Miasta na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miasta Lublin

zmiana stawki

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę nr 21/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 18.09.2014 r. wyraził zgodę na zmianę od 1.01.2015 r. stawki na fundusz remontowy nieruchomości Stokrotki 8 z kwoty 0.50 zł/m2 na 0.45 zł/m2

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przepisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na innego najemcę. Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy oraz warunki najmu lokalu.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Regulaminu zamówień w trybie „zapytania o cenę” na roboty – malowanie klatek schodowych budynku przy ulicy Tatarakowej 2 po przebudowie instalacji gazowej. Zatwierdził wykaz firm do których należy wystosować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1Regulaminu zamówień w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych, remontu istniejącej zatoki parkingowej oraz remontu chodnika przy podjeździe do budynku przy ulicy Stokrotki 7.

c) na podstawie § 46 Regulaminu zamówień w trybie „zlecenia z wolnej ręki” Przedsiębiorstwu Budowlanemu NORMA wykonanie remontu elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 19, 21, 23, 25.

zmiany systemu rozliczania kosztów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zastąpienie systemu zindywidualizowanego rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym w budynku przy ulicy Sasankowej 3 w osiedlu Ruta.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– podjął jednomyślnie uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 18 /2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23.09.2014 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. eksploatacji – Pani Bożenie Zielińskiej, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynność z zakresu prawa pracy.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni w celu zachęcenia mieszkańcom SM „Czuby” do wzięcia udziału w głosowaniu nad projektami do budżety obywatelskiego miasta na 2015 r., które mogłyby być realizowane na terenie dzielnicy Czuby, dostarczył mieszkańcom za pośrednictwem pracowników poniższą informację.

GŁOSUJMY
NA INWESTYCJE NA TERENIE NASZYCH OSIEDLI
FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Obecnie liczymy bardzo na wsparcie mieszkańców w głosowaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta w 2015 r.
Zrealizowane będą tylko te, które zdobędą największą liczbę głosów, dlatego też tak ważne jest, by mieszkańcy solidarnie poparli niżej wymienione projekty, dotyczące obszarów osiedli SM „Czuby”, które uzyskały pozytywną opinię komisji UM Lublin i są zarejestrowane w pod numerami:

projekty małe:

  • M-14 Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II w Lublinie w os. Widok (wartość ok. 490.000 zł)
  • M-38 Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w en. elektryczną altanę w parku im. Jana Pawła II między os. Poręba i Widok
  • M-72 Remont istniejącego i wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w os. Ruta od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów (wartość ok. 227.000 zł)
  • M-74 Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu „Poręba”
    (wartość ok. 250.000 zł)


projekty duże:

  • D-9 Remont (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń w os. Skarpa (wartość ok. 1.100.000 zł)
  • D-19 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną w os. Ruta (wartość ok. 1.294.000 zł)
  • D-20 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie w os. Łęgi (wartość ok. 1.390.000 zł)

Głosowanie nad projektami będzie trwało od 24 września – 7 października 2014 r. Urząd Miasta uruchomił specjalną stronę internetową, za pomocą której każdy mieszkaniec Lublina, w wieku powyżej 16 roku życia, będzie mógł głosować na konkretne projekty: 3 duże i 5 małych.

Strona dostępna pod adresem www.obywatelski.lublin.eu.

Głosowanie będzie odbywało się także w sposób papierowy na dostarczonych państwu kartach do głosowania dostępnych także w administracjach osiedli.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do akcji poprzez głosowanie na ww. projekty.

Dostarczone Państwu karty do głosowania zostaną zebrane przez pracowników administracji w dniach od 2 do 6 października 2014 r. W przypadku nieobecności wypełnioną kartę można dostarczyć do administracji osiedla lub najbliższych Punktów: BOM ul. Filaretów i Szaserów, Filie MBP ul. Sympatyczna 16, Bursztynowa 20.

Spółdzielnia zapewnia pełną ochronę danych osobowych.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie