ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 36/2014 z dnia 02.09.2014 r.

Protokół nr 36/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 02.09.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.

zawieszenie postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi na zawieszenie postepowania komorniczego – odstąpienie od zajęcia świadczeń co umożliwi w/w otrzymanie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%

zmiana stawki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od 1.01.2015 r. stawki opłat dla lokali użytkowych w osiedlu Błonie za wywóz nieczystości z pojemników z kwoty 0,50zł na kwotę 0,75 zł. Powyższa decyzja podyktowana jest zwiększeniem kosztów wywozu nieczystości.

koszty planu mienia

Zarząd Spółdzielni zatwierdził korektę planu mienia spółdzielni na 2014 r. zgodnie z załącznikami, którą przedłoży do uchwalenia Radzie Nadzorczej.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie:
– Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2014 r.
– Rzeczowy plan remontów mienia spółdzielni na 2014 r.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 Regulaminu zamówień wyraził zlecił w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Przedsiębiorstwo Budowlane „Norma” remont czułek balkonowych w nieruchomości EW-23 przy ulicy Topazowej 6 w osiedlu Widok.

obniżenie opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na obniżenie opłat czynszowych za okres wrzesień – grudzień 2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 1.07.2014 r. o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieszkania przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa w związku z całkowita spłatą zadłużenia przez właściciela mieszkania – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przeanalizował poniżej przedstawione wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowisko prawne dot. zgłoszonych wniosków:

  1. Wniosek z dnia 20.05.2014 r. z osiedla Ruta
    Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmniejszenia ilości etatów w Administracjach Osiedli oraz w Zarządzie oraz zamrożenia funduszu płac i premii na okres 2 lat
    – W tym miejscu w protokole umieszczono Opinię prawną w sprawie realizacji wniosku członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zamieszkałych w osiedlu „Ruta”
  2. Wniosek z dnia 20.05.2014 r. z osiedla Ruta
    Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do niezatrudniania pracowników, którzy nabyli świadczenia emerytalne i rentowe.
    – W tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko prawne dotyczące wniosku.

Zarząd Spółdzielni powyżej przedstawione materiały przekaże do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie