Protokół nr 32/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 05.08.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 30.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.05.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r.
– 4 osobom nie wyraził zgody na przedłużenie terminu, polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Oraz z tytułu rat normatywu
– 2 osobom w terminie do 28.02.2016 r.
– 1 osobie z tytułu spraw sadowych w terminie do 31.12. 2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r.
– 2 osobom nie wyraziła zgody na ponowne przedłużenie terminu i poleciła skierować wnioski do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%

oraz z tytułu normatywu
– 2 osobom nie wyraziła zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia i poleciła skierować wnioski do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

wyksięgowania przedawnionych odsetek

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wyksięgowanie przedawnionych odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat normatywu – naliczonych w wysokości 948,09 zł osobie zam. Watykańska w osiedlu Ruta oraz zakreślił termin spłaty pozostałych odsetek naliczonych w okresie ostatnich 3 lat w kwocie 417,93 zł w terminie do 30.08.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę nowemu najemcy na wynajem od dnia 1.09.2014 r. lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowej 8/1a z przeznaczeniem na magazyn na poniższych warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu na podstawie § 45 pkt 2 ppkt 1 i 2 Regulaminu zamówień:

a) w trybie zapytania o cenę na wykonanie wymiany oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ulicy Fantastycznej 17, 19, 21, Romantycznej 6, 9 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie.

b) w trybie zapytania o cenę na wykonanie dostawę i montaż szlabanów wraz z instalacjami elektryczną i techniczną parkingu przy budynku mieszkalnym przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie

c) w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu tarasu nad garażami przy budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 37 w osiedlu Widok. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz wykaz firm do których należy wysłać zapytanie.

zakupu ławek

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup 6 ławek bez oparcia i 4 ławek z oparciem dla nieruchomości przy ulicy Różanej 17, 21, 27.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 5 osób – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

Zarząd Sp-ni w okresie 11.08.2014 r. do 6.08.2014 r. w okresie zwolnienie lekarskiego pracownika powierza sprzątanie pomieszczeń biurowych Zarządu Sp-ni innej osobie na umowę zlecenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni ustalił plan „mienia spółdzielni” na 2015 r.
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2015 w wysokości 2 269 065 zł
– Plan remontów mienia spółdzielni na 2015 w wysokości 717 309 zł

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:32, 10 maja 2016

Kategorie: 2014