ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 20/2014 z dnia 20.05.2014 r.

Protokół nr 20/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.05.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam., przy ulicy Watykańska w osiedlu Ruta na spłatę kwoty 621.21 zł należną za wymianę zaworów i głowic w terminie do 31.03.2015 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zmiana stawki opłat eksploatacyjnej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od 1.06.2014 r. stawki opłat eksploatacyjnej na garaże w osiedlu Ruta w pozycji „energia elektryczna” według załączonego zestawienia.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu
Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

  1. Na roboty związane z wyminą sterowań dźwigów w budynkach osiedla Skarpa .
    Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. POLIFT Zakład Elektromechaniku Dźwigowej.
  2. Na wykonanie robót związanych z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Ruta, Widok, Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym Poblobud.

podpisanie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy na roboty brukarskie w osiedlu Widok zawartej z STANDRUG Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego – zgodę na odbiór i płatności częściowe za wykonane kompleksowo roboty brukarskie w poszczególnych nieruchomościach

określenie programu i liczby usług

Zarząd Spółdzielni w związku z przystąpieniem do projektowania w zespole grażowo – usługowym przy ulicy Filaretów 52, określił rodzaj działalności dla lokali użytkowych oraz ich liczbę i powierzchnię- zaprojektować 6 lokali użytkowych o powierzchni 50m2 .

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie