ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 18/2014 z dnia 06.05.2014 r.

Protokół nr 18/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 06.05.2014 r.


Obecni
:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.


Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.05.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.09.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie robót ociepleniowych ścian szczytowych w budynkach przy ulicy Romantycznej 8 i 10 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. POL – BUD.

zlecenia wykonania dokumentacji

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 4 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie firmie P.R.D. „STANDROG” wykonanie projektu rozbudowy parkingu przy ulicy Tatarakowej 2 w osiedlu Łęgi.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad.5
Zarządu Spółdzielni postanowił, że wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zwiększenie o 15 000 zł pozycji „wynagrodzenia bezosobowe” zawartej w planie kosztów Zarządzania na rok 2014 r. tj z kwoty 20 000,- zł do 35 0000 zł

Zgłoszony wniosek uzasadni następująco.

W br. mija 35 lat od powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Pierwsze budynki w SM „Czuby” oddano do eksploatacji w osiedlu Skarpa w lipcu 1979 r., w osiedlu Ruta w 1981 w osiedlu Łęgi w 1984 r., w osiedlu Błonie w 1986 r., w osiedlu Widok w 1988 r. a w osiedlu Poręba w 1989 r. Tak więc w br. obchodzimy 35 lecie powstania Spółdzielni, 30 lecie powstania osiedla Łęgi i 25 lecie osiedle Poręba.

Zarząd Spółdzielni z tej okazji dla wszystkich członków i mieszkańców dzielnicy planuje zorganizować festyn na terenie osiedla Łęgi w dniu 27 czerwca. Program obchodów jest już opracowany i zatwierdzony. Zarząd Spółdzielni na jego organizację pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł. Członkowie i mieszkańcy spółdzielni nie będą obciążeni kosztami jego organizacji.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie