ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r.

Protokół nr 1/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 07.01.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy pracownicze,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.- w tym 1 z tytułu normatywu
– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.
oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%
– 2 osobom w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:
a) remont balkonów budynków przy ulicy Tymiankowej 54,56,58 w Osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) na wymianę wodomierzy c.w. i z.w. z odczytem radiowym w osiedlu Skarpa, Łęgi, Widok i Poręba. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

przeprowadzenia referendum

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi W SM Czuby zasadami referendum w sprawie docieplenia budynku Hetmańska 12 w osiedlu Błonie . Zatwierdził treść ogłoszenia, wzór kart do głosowania oraz skład komisji.

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę:
a) nowemu najemcy na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi z przeznaczeniem na usługi komputerowe i sklep komputerowy- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu .

b) oferentowi poz. 2 – nowemu najemcy na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na gabinet lekarski okulistyczny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu .

c) najemcy lokalu na wpłatę wymaganej kaucji za lokal użytkowy przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta w trzech ratach płatnych do 28.02.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 13.01.2014 r. pracownika na 1/2 etatu na stanowisku gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Łęgi na 3 miesięcznym okres próbny – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego pracownika.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie