ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” w Lublinie o posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2014 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2014 r. Zarząd Spółdzielni

 1. Podjął uchwały w sprawach:
  – przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych
  – przyjęcia na współczłonków
  – ustanowienia hipoteki przymusowej w celu lepszego zabezpieczenia wierzytelności Spółdzielni. wobec dłużników
  – wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytuły 5 – dniowego tygodnia pracy w 2015 r.,
  – wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2015 r.
  – zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.
  – wyszczególnienia opłat za kwartalne rozliczenie wody w kwocie – 0.98 zł brutto za 1 wodomierz.
  – ustalenia ceny wywoławczej na przetarg na mieszkanie przekazane do dyspozycji Spółdzielni
 2. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:
  – wykonania dokumentacji Technicznej budowy chodnika na działce 48/3 przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.
  – podpisania aneksu o zmianie usług rozliczeniowych i nie podwyższających rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. do umów z Ista Polska Sp. z o.o. – zmiany – obniżenia stawki za sprzątanie klatek schodowych
  – sporządzenia aneksu na przedłużenie terminu do 30.04.2015 r. zakończenia całości robót związanych z remontem – modernizacją schodów do budynku przy ulicy Watykańskiej 4.
  – przepisania umowy najmu lokalu użytkowego
  – naliczenia opłat eksploatacyjnych w związku z wymianą instalacji gazowej i indywidualnym opomiarowaniem lokali w budynkach w osiedlu Łęgi
  – zlecenia wykonane cięć technicznych drzew na terenie osiedla Łęgi.
  – zmiany operatora służbowych telefonów komórkowych
  – przeksięgowania środków funduszu płac w osiedlu Błonie i Ruta
  – wynajmu lokalu użytkowego
  – skierowania wniosków na drogę postępowania sądowego wobec dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych
  – rozszerzenia zakresu sprzątania klatek schodowych w osiedlu Błonie
 3. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
  – przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu i odsetek
  – odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu.
  – zawieszenia postepowania egzekucyjnego
  – zmiany wysokości zaliczki na CO
  – zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych
  – cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu lokalu w związku ze spłaceniem w zadłużenia wobec Spółdzielni
 4. Zaakceptował sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnego Zgromadzenia w 2014 r.

 5. Ustalił wykaz prac remontowych wykonanych w 2014 roku w osiedlach SM „Czuby”.
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie