Protokół Nr 38/2012
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27
.09.2012 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko- mieszkaniowe
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.:

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 członkowi w terminie do 15.10.2012 r.
– 5 członkom w terminie do 30.09.2013 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużeniem spłaty zadłużenia

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 członkom w wysokości 30% z tytułu normatywu
– 3 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące
:

uaktualnienia cen

Zarząd Spółdzielni zatwierdził nowy cennik typowych usług w zakresie robót elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych świadczonych przez konserwatorów administracji obowiązujących od 01.10.2012 r.


Cennik
za usługi wykonywane na rzecz lokatorów przez konserwatorów
zatrudnionych w S.M. Czuby w Lublinie.

Podane ceny usług nie zawieraj ą kosztów materiałów oraz podatku VAT. W przypadku wystąpienia usługi nietypowej, nie wyszczególnionej w cenniku, każdorazowo będzie ona wyceniana na podstawie obowiązującej roboczogodziny tj. 25,00 zł +VAT (dotychczas 19,00 zł. + VAT).

USŁUGI ELEKTRYCZNE

CENA
zl/szt. netto

1

wymiana wkładki topikowej

8.00

2

wymiana zabezpieczenia zalicznkiowego

79.00

3

wymiana główki bezpiecznikowej

8.00

4

wymiana osprzętu podtynkowego

11,00

5

wymiana osprzętu nadtynkowego

17,00

6

wymiana puszek podtynkowych

17.00

7

usunięcie zwarcia w obwodzie elekt.

24.00

8

wymiana opraw oświetleniowych

18.00

USŁUGI HYDRAULICZNE

CENA
zl/szt. netto

1

wymiana baterii wannowej

40.00

2

wymiana baterii wannowej stojącej

47.00

3

wymiana baterii zlewozmywakowej i umywalkowej

29.00

4

wymiana baterii natryskowej ściennej

33.00

5

wymiana syfonu zlewozmywakowego

23.00

6

wymiana syfonu umywalkowego

23.00

7

wymiana syfonu wannowego

48.00

8

wymiana dolnopluka

48.00

9

wymiana kompaktu

136.00

10

wymiana miski ustępowej

53.00

11

wymiana wanny wolnostojącej

94.00

12

wymiana zlewozmywaka

38.00

13

wymiana umywalki

58.00

14

wymiana zaworu odcinającego do płuczki

18.00

15

wymiana zaworu pływakowego

10.00

16

wymiana lejka

11.00

17

wymiana wężyka

11.00

18

wymiana rury spłuczkowej z PCV

14.00

19

udrożnienie umywalki

25.00

20

udrożnienie wanny

25.00

21

udrożnienie zlewozmywaka

25.00

22

wymiana zaworu przelotowego

20.00

23

wymiana głowicy /zaworu baterii/

10.00

24

wymiana uszczelki

8.00

25

wymiana uszczelki pokrętła

7.00

26

udrożnienie podejścia z demontażem sedesu

50.00

27

udrożnienie podejścia bez demontażu sedesu

30.00

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

CENA
zl/szt. netto

1

szklenie szkłem płaskim

27,00

2

szklenie szkłem ornamentowym

37,00

3

szklenie szkłem zbrojonym

37,00

4

wymiana zamka wpuszczanego

25,00

5

wymiana zamka nawierzchniowego

37,00

6

wymiana wkładki bębenkowej

11,00

7

pasowanie drzwi balkonowych

36,00

8

pasowanie drzwi wewnętrznych

17,00

9

pasowanie stolarki okiennej

20,00

10

naprawa skobla w drzwiach do piwnicy

10,00

11

wymiana klamki z szyldami

11,00

12

odgrzybianie ścian – za m2

3,00

unieważnienie przetargu

Zarząd Spółdzielni unieważnił przetarg na roboty związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej określenia stanu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ulicy Romantycznej 10, Przedwiośnie 1 w osiedlu Skarpa i budynku przy ulicy Biedronki 3 w osiedlu Łęgi – do przetargu ustalonego na dzień 20.09.2012 r. nie wpłynęła żadna oferta

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wycofał wniosek Zarządu skierowany do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze spółdzielni członka zam. Bursztynowa w osiedlu Poręba w związku z dokonanymi przez w/w wpłatami na poczet zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia członkowi w związku z przepisaniem praw lokatorskich do mieszkania przy ulicy Husarskiej w osiedlu Błonie na syna – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– uzależnił decyzję przyjęcia w poczet członków osoby zam. przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok od zadeklarowania wymaganych przepisami Statutu kwot wpisowego i uzupełnienia udziału do wysokości w dacie podejmowania decyzji o członkostwie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– w związku z koniecznością usprawnienia pracy oraz zwiększenia jej efektywności i wydajności w grupach administratorów i gospodarzy rejonów zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddelegowuje na mocy art. 42 § 4 k.p. do pracy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

– zatwierdził cenę 1 – go posiłku regeneracyjnego dla pracowników na okres zima 2012 – 2013 r. – 5,30 zł, puszka 300g na osobę na jeden dzień wydawane pomiędzy 3 – 4 godziną pracy. Nie wyraził zgody na odrębny zakup puszek przez pracownika administracji osiedla Widok.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 12:57, 11 maja 2016

Kategorie: 2012