ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

UCHWAŁA Nr 5/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 5/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 23 ul. Topazowa 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2023 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Topazowej 6 poprzez dodanie pozycji :
– naprawa elewacji południowej w poziomie garaży
– likwidacja marmolitu zdegradowanego przez promieniowanie UV ok. 140 m².

Szacunkowy koszt prac 26.000,- zł brutto;

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Roman Ciseł

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie