Uchwała Nr 10/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.06.2023 r.

 

w sprawie: korekty planu na 2023 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 07.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.05.2023 r. przedstawiciela nieruchomości ES 07 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2023 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 07 o malowanie drzwi (od wewnątrz) kabin dźwigów w budynku przy ulicy Romantycznej 6.

Koszt wykonania ww. robót w wysokości ok. 7000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 07.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 09:28, 13 czerwca 2023

Kategorie: 2023