ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 7/2021 RPNO Widok z dnia 12.07.2021 r.

Uchwała Nr 7 / 2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12. 07.2021 r.

 

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić dodatkowo do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2021 rok.
– Wykonanie remontu elewacji na odcinku od dylatacji między klatką II a III do już odnowionej części elewacji klatki IV w technologii firmy Caparol ( zakres prac identyczny do zrealizowanych w roku 2018).
Szacunkowy koszt ok. 110.000,-zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie