Uchwała Nr 4/2017

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.02.2017 r.

w sprawie: sprzedaży alkoholu w sklepie „Żabka” ul. Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” opiniuje pozytywnie wystąpienie Pani Magdaleny Mitrus PHU MAGMIT ul. Bursztynowa 24/4a, 20-576 Lublin z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żabka” przy ul. Bursztynowej 24 – pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących nie spożywania alkoholu w obrębie sklepu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 11:20, 25 lipca 2017

Kategorie: 2017