Uchwała Nr 8 / 2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.05.2016 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu poz. sprzątanie klatki schodowej w budynkach.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, § 19 pkt. 2 Regulaminu porządku domowego uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wnioski mieszkańców wprowadza się z dniem 01 czerwca 2016 r. do czynszu poz. sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynkach :
ul. Szmaragdowa 16/ XII kl. schodowa – mieszkania od nr 111 – 120
ul. Szmaragdowa 36/ XV kl. schodowa – mieszkania od nr 140 – 149
ul. Szmaragdowa 46/ IV kl. schodowa – mieszkania od nr 31 – 40
ul. Bursztynowa 21/ I kl. schodowa – mieszkania od nr 1 – 8
ul. Bursztynowa 21/ II kl. schodowa – mieszkania od nr 9 – 15
ul. Bursztynowa 23/ II kl. schodowa – mieszkania od nr 9 – 16
ul. Bursztynowa 24/ I kl. schodowa – mieszkania od nr 1 – 8
ul. Bursztynowa 25/ II kl. schodowa – mieszkania od nr 9 – 16
ul. Bursztynowa 32/ I kl. schodowa – mieszkania od nr1 – 10
ul. Bursztynowa 32/ VII kl. schodowa – mieszkania od nr 61 – 70
ul. Bursztynowa 37/ IV kl. schodowa – mieszkania od nr 31 – 40

§ 2

Zakres sprzątania klatki obejmuje:
– mycie podestów, posadzek i schodów, wycieranie kurzy 1 raz w tygodniu
– zabezpieczenie posadzek raz na kwartał emulsją samopołyskową
– mycie drzwi wejściowych na klatkę schodową 1 raz w miesiącu
– mycie lamperii 1 raz na kwartał
– mycie okien otwierających się do wewnątrz budynku na klatkach schodowych i korytarzach 2 razy w roku
– omiatanie pajęczyn, mycie grzejników, skrzynek pocztowych oraz inne prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości.

§ 3

Koszt sprzątania 8,00 zł brutto / miesięcznie / lokal.

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 12:32, 24 lipca 2017

Kategorie: 2016