Uchwała Nr 14/2016

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
z dnia 26.10.2016 r.

w sprawie: wyboru stałych komisji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok w składzie określonym w załączniku Nr1.

  2. Powołuje się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok w składzie określonym w załączniku Nr2.

  3. Powołuje się Komisję Kulturalno – Oświatową Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok w składzie określonym w załączniku Nr3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 14 /2016
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
z dnia 26.10.2016r.

Komisja Rewizyjna
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Przewodniczący Komisji – Dudowski Jerzy
Członkowie:
– Górna Anna
– Staszczuk Zuzanna

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 14 /2016
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
z dnia 26.10.2016 r.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok mi

Przewodnicząca Komisji – Ciseł Roman
Członkowie:
– Babiarz Mirosław
– Lewandowski Henryk

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 14 /2016
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
z dnia 26.10.2016 r.

Komisja Kulturalno – Oświatowa
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Przewodniczący Komisji – Kiełbińska Renata
Członkowie:
– Głuska Ilona
– Sztorc Wiesław

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 12:44, 24 lipca 2017

Kategorie: 2016