ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 1/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2015 rok.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

• skreślić z planu remontów na 2015 rok w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19 – malowanie stalowych elementów konstrukcji wsporczych balkonów na kwotę 22.000,- zł,

• zmienić w planie remontów – wymianę wodomierzy zwykłych na wodomierze z nakładką radiową na kwotę 22.221,- zł

• zmienić w planie remontów – wymianę wodomierzy zwykłych na wodomierze z nakładką radiową w lokalach użytkowych.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za,1 głosem przeciw,1głosem wstrzymującym/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie