ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 1/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2015 rok.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

• skreślić z planu remontów na 2015 rok w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19 – malowanie stalowych elementów konstrukcji wsporczych balkonów na kwotę 22.000,- zł,

• zmienić w planie remontów – wymianę wodomierzy zwykłych na wodomierze z nakładką radiową na kwotę 22.221,- zł

• zmienić w planie remontów – wymianę wodomierzy zwykłych na wodomierze z nakładką radiową w lokalach użytkowych.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za,1 głosem przeciw,1głosem wstrzymującym/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie