Uchwała Nr 27/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.12.2014 r.

w sprawie: sprzedaży alkoholu w sklepu „Żabka” ul. Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” opiniuje pozytywnie wystąpienie Pani Pameli Sadowskiej ul. Środkowa 4/9, 20-015 Lublin z dnia 12.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żabka” przy ul. Bursztynowej 24- pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących nie spożywania alkoholu w obrębie sklepu i zaleca sprzedaż do godziny 21.00

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 1 głosem przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 20:16, 8 maja 2016

Kategorie: 2014