ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 26/2014 z dnia 15.12.2014 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 26/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.12.2014 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2015 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

– skreślić z planu remontów na 2015 rok w nieruchomości EW 14 ul. Bursztynowa 21 – malowanie i szpachlowanie klatek schodowych na kwotę 34.300,- zł,

– wprowadzić do planu remontów – wymiana ciepłomierzy na kwotę 34.450,- zł

– dokonać korekty stawki funduszu remontowego od dnia 01.04.2015 r. w nieruchomości EW 14 ul. Bursztynowa 21 – z 0,23 zł/m2 – 0,83 zł/m2 – lokali mieszkalnych.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie