ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 24/2014 z dnia 27.10.2014 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 24/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:


§ 1

Na wniosek przedstawicieli nieruchomości ul. Topazowa 4, ul. Topazowa 6 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia skreślić z planu remontów na 2014 rok w nieruchomości EW 22 ul. Topazowa 4 – malowanie ogrodzenia na kwotę 23.067,- zł,
EW 23 ul. Topazowa 6 – malowanie ogrodzenia na kwotę 27.052,- zł,


§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie