ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 24/2014 z dnia 27.10.2014 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 24/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:


§ 1

Na wniosek przedstawicieli nieruchomości ul. Topazowa 4, ul. Topazowa 6 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia skreślić z planu remontów na 2014 rok w nieruchomości EW 22 ul. Topazowa 4 – malowanie ogrodzenia na kwotę 23.067,- zł,
EW 23 ul. Topazowa 6 – malowanie ogrodzenia na kwotę 27.052,- zł,


§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie