Uchwała Nr 2/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.01.2014 r.


w sprawie:
korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2014 rok w nieruchomościach ul. Topazowa 4, ul. Topazowa 6, ul. Szmaragdowa 4, ul. Szmaragdowa 16.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje

§ 1

Dokonać korekty planu rzeczowo-finansowego w nieruchomościach:

§ 2

1. Z uchwalonego planu na 2014 rok skreślić:

Nr nier. Adres Roboty
EW 04 Szmaragdowa 16 – Malowanie klatek schodowych – kwota 79.900,-zł

2. Zwiększyć zakres rzeczowo-finansowy funduszu remontowego na 2014 rok:

Nr nier. Adres Roboty
EW 04 Szmaragdowa 16 – Naprawa schodów wejściowych kl. VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV (8kl.) – 24.500,- zł
– Wymiana okien w piwnicach – 95 szt – 21.850,- zł
EW 05 Szmaragdowa 4 – Wymiana nawierzchni chodnika – 65,50 m2 – kwota 9.825,- zł
– Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 182 m2 – kwota 27.300,- zł
EW 22 Topazowa 4 – Wymiana wodomierzy na radiowe – kwota 4.428,-zł
EW 23 Topazowa 6 – Wymiana wodomierzy na radiowe – kwota 4.428,-zł

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto …… głosami za, …. głosami przeciw, … głosami wstrzymującym/.

 

 

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

Data opublikowania: 20:00, 8 maja 2016

Kategorie: 2014