ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 14/2014 z dnia 09.06.2014 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 14/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 09.06.2014 r.

w sprawie: budowy szlabanu i monitoringu na parkingu przy ul. Szmaragdowej 46.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela nieruchomości Szmaragdowa 46 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” wyraża zgodę na budowę szlabanu i monitoringu ul. Szmaragdowa 46.

§ 2

Koszt opracowania dokumentacji poniesie nieruchomość EW 01 ul. Szmaragdowa 46 bez względu na etap realizacji.
Szacunkowy koszt planowanych robót wyniesie 50.000,- zł.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie