ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 9/2013 z dnia 22.07.2013 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 9/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2013 r.

w sprawie : podziału wyniku za 2012 rok na pozostałej działalności za 2012 rok, pożytków wspólnych osiedla oraz nadwyżki bilansowej

Na postawie Uchwały Nr 7/2013 z dnia 11.06.2013 roku Walnego Zgromadzenia – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie postanawia:

§ 1

Wynik na pozostałej działalności osiedla w kwocie 44.310,89 zł plus pożytki wspólne osiedla w kwocie 1.993,55 zł łącznie 46.304,44 zł po pomniejszeniu o kwotę 14.500,00 zł przeznaczonej na zakup (agregat malarski 7.000,- zł, kosze na śmiecie 6.000,- zł, piła spalinowa 1.500,- zł) dla potrzeb Administracji Osiedla „Widok”. Kwotę 31.804,44 zł podzielić na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – wg załącznika nr 1.

§ 2

Nadwyżkę bilansową za 2012 rok w kwocie 91.922,28 zł podzielić na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży członków Spółdzielni – wg załącznika nr 2.

§ 3

Wynik za 2012 rok po podziale wg §1 i § 2 łącznie 123.726,72 zł przypadający na poszczególne nieruchomości przedstawia załącznik nr 3.

50.876,17 zł na pokrycie ujemnego wyniku na eksploatacji za 2012 rok lokali mieszkalnych w nieruchomościach,
64.542,28 zł na fundusz remontowy lokali mieszkalnych w nieruchomościach,
3.915,98 zł na przychody eksploatacji lokali użytkowych,
4.392,29 zł na przychody eksploatacji garaży

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Uchwałę podjęto 15 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Roman Ciseł

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Elżbieta Siwek

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie