ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 6/2013 z dnia 22.04.2013 r. RPN Osiedla Widok

Uchwała Nr 06 / 2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.04.2013 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać korekty planu rzeczowo-finansowego w nieruchomościach:

§ 2

1. Z uchwalonego planu na 2013 rok zmniejszyć:

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 09

Bursztynowa 30

– Montaż monitoringu zmniejszyć z kwoty 19.500,-zł na kwotę 16.000,- zł

2. Zwiększyć zakres rzeczowo-finansowy

Nr nier.

Adres

Roboty

EW 13

Bursztynowa 29

– wykonanie izolacji przeciwwodnej ściany oporowej w boksie garażowym nr 14 – koszt ok. 10-12.000,-zł

EW 09

Bursztynowa 30

– ułożenie płytek gresowych z kwoty 10.000,- na 14.000,-zł
– remont kabiny windowej z kwoty 4.000,- na 12.000,- zł

EW 25

Bursztynowa 31

– wykonanie izolacji przeciwwodnej ściany oporowej w boksie garażowym nr 22 – koszt ok. 10-12 .000,-zł

EW 16

Bursztynowa 36

– likwidacja rys i spękań elewacji w strefie podparcia dźwigarów kratowych konstrukcji stalowej dachu oraz remont elewacji południowej – koszt ok. 25.000,-zł

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie